Siirry pääsisältöön

Oppaat

YTN:n työsuhdeopas

15.11.2023

Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

Lue lisää

Harjoittelu- ja kesätyöopas

23.1.2022Lähestyvätkö kesätyöhaut? Haetko harkkapaikkaa? Tältä sivulta löydät hyviä vinkkejä liittyen kesätöihin, harjoitteluihin ja toki myös hyviin käytänteisiin työelämässä!

YKAn työelämäopas

21.1.2022Miltä yhteiskunta-alan asiantuntijoiden työmarkkinat näyttävät? Mitä kaikkia vaiheita työnhakuun liittyy? Tutustu YKAn työelämäoppaaseen!

Johtajasopimusopas

20.1.2022Johtajasopimusopas on sopiva sekä toimitusjohtajille että toimitusjohtajan suorille johtoryhmätasoisille alaisille, jotka ovat työaikalain ulkopuolella.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän työttömyysturva

20.1.2022Mitä pitää tietää työttömyysturvasta, kun siirtyy palkansaajasta yrittäjäksi?

Etuusopas

20.1.2022Mitä tarkoittavat ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus tai liikkuvuusavustus? Etuusopas sisältää tietoa työttömyyskassojen maksamista etuuksista.

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

20.1.2022Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen päämäärien toteutumista sekä parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja.

Työpaikkakiusaaminen

20.1.2022Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi työnantajan käytettävissä olevilla keinoilla.

Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

20.1.2022Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Tasa-arvolain vastainen syrjintä

20.1.2022Syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty. Oppaassa tarkennetaan, mitä välittömällä ja välillisellä sukupuoleen perustavalla syrjinnällä tarkoitetaan.

Luottamusvaltuutettu

20.1.2022Työsopimuslaissa säädetään, että "työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun".

Luottamusmies

20.1.2022Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Luottamusmiehellä tarkoitetaan vain työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä.

Työsuojeluvaltuutettu

20.1.2022Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää.