Siirry pääsisältöön

Työmarkkinatutkimus

Näin vaikutamme → Työmarkkinatutkimus

Työmarkkinatutkimus

Toteutamme vuosittain oman työmarkkinatutkimuksen, jolla kartoitamme muun muassa jäsenistön sijoittumista eri toimialoille, toimiasemia, työllisyystilannetta sekä palkkauksen kehittymistä. Työmarkkinatutkimus auttaa meitä seuraamaan yhteiskunta-alan kehitystä sekä valvomaan yhteiskuntaosaajien etuja työmarkkinoilla. Kutsu työmarkkinatutkimukseen lähetetään valmistuneille jäsenillemme aina vuoden loppupuolella. Kiitos, että osallistut tutkimukseen ja autat meitä keräämään tärkeää tietoa edunvalvontatyön tueksi!

Tutustu YKAn uusimaan työmarkkinatutkimukseen sekä aiempiin raportteihin alla.

Tutustu viimeisimpään raporttiin

2023 työmarkkinatutkimus on kahdeskymmeneskuudes raportti jäsenistömme työmarkkinatilanteesta. Raportista käy ilmi, että korkea inflaatio ja talouden muut epävarmuustekijät katkaisivat lyhyeen alkaneen positiivisen palkkakehityksen: palkkojen ostovoiman ja työttömyyden kehityskulut kääntyivät ei-toivottuun suuntaan.

Raportista selviää myös muun muassa se, että etätyö, hybridityö ja Teams-kokoukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa työn tekemisen tapoina perinteisen työpaikalla tehtävän työn rinnalla. Niihin liittyvien ilmiöiden ymmärrys kasvaa kokemustiedon lisääntyessä. Toisaalta perinteiset haasteet, kuten vaikkapa työn liiallinen kuormittavuus, eivät ole kadonneet.

Nostoja vuoden 2023 tutkimuksesta

Yhteiskuntaosaajan mediaanipalkka4571 €/kk

Asiantuntijan työviikon pituus keskimäärin38.8 h/viikko

Valtiolla työskentelevien osuus koko jäsenistöstä31 %

Lisätietoa

Nuutti Pursiainen