Siirry pääsisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Meistä → Turvallisemman tilan periaatteet

YKAn toiminta on syrjinnästä vapaata aluetta

YKAn ja SYYn kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme kaikkia YKAn ja SYYn toimintaan ja tapahtumiin osallistuvia noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita.

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Tällä sivulla olevat periaatteet eivät ole itse keksimiämme – olemme keränneet ja muokanneet periaatteita eri lähteistä omiin tarpeisiimme.

Turvallisemman tilan periaatteet

Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita muita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihiisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Välitä ja pidä huolta muista.

Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. Ajattele ja ennakoi.

Puutu. Jos todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.

Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. Kommunikoi ja myötävaikuta positiiviseen ilmapiiriin.

Saat erehtyä, saat kysyä. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

”Tunnemme vastuumme yhteiskunnan asiantuntijoina ja edistämme oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä ja koko yhteiskunnassa. Huomioimme jäsentemme erilaiset elämäntilanteet ja vaalimme luottamusta toimintamme tasapuolisuuteen.” – YKAn strategia 2016–2023

VIHAPUHEESTA VAPAAN KESKUSTELUN SÄÄNNÖT

Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja samalla vastuu valita, mitä ja miten sanoo. Yhteiskunnassa on valtarakenteita, joiden perusteella ihmisten mahdollisuudet toimia ja puhua vaihtelevat. Ihmiset voivat kohdata eriarvoista kohtelua perustuen yksilöllisiin ominaisuuksiinsa, kuten ihonväri, kieli, kansalaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, sukupuolen ilmaisu, ikä, toimintakyky tai vammaisuus, terveydentila (myös mielenterveys), uskonto tai vakaumus, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, ulkonäkö.

Hedelmällistä keskustelukulttuuria tukee avoimuus kuulla perusteluja omaa mielipidettä vastaan, muiden keskustelijoiden yksityisyyden kunnioittaminen sekä oman pätevyyden ja tiedon rajojen tunnistaminen. Jokainen keskustelija on velvollinen pohtimaan kenen suulla ja tiedoilla puhuu sekä antamaan tilaa aiheen asiantuntijoille ja kokemusasiantuntijoille.

Keskustelijalle

Puutu sääntöjen vastaiseen toimintaan erityisesti silloin, kun se ei kohdistu itseesi.

Kannusta muita ja huolehdi siitä, että jokaiselle syntyy keskustelussa tilaa puhua.

Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimimaan se tiedostaen.

Miksi turvallisempi tila turvallisen sijaan?

Turvallisempien tilojen käsite tarkoittaa yhteisöllistä yritystä luoda käytäntöjä, jotka saavat kaikki tapahtumaan osallistuvat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi. Se tarkoittaa yritystä ottaa vastuuta hankalista tilanteista ja reflektoida ristiriitoja sen sijaan että niitä vain siedettäisiin. Käytämme sanaa “turvallisempi” sanan “turvallinen” sijaan, koska ymmärrämme, ettei täysin turvallista tilaa ihan kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti, mutta pyrkimys siihen on tapahtuman järjestämisen keskiössä.

Turvallisempien tilojen käsite on lähtöisin ala- ja vaihtoehtokulttuureista, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumista, joissa on haluttu varmistaa, että kaikki tapahtumiin osallistuvat henkilöt voivat olla paikalla omana itsenään, ilman pelkoa toiseuttavasta käytöksestä tai suoranaisesta väkivallasta.