Siirry pääsisältöön

YKA, ametiühingud ja Soome tööelu

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ehk YKA esindab sotsiaalvaldkonna kõrgharidusega spetsialiste. Loe rohkem!

Ametiühingud

Mis on ametiühing?

Ametiühing seisab oma liikmete huvide eest.

Ametiühing räägib tööandjaga läbi palga-, tööaja-, puhkuse- ja muud töötingimused. Soome tööõigus jätab töö tegemiseks võrdlemisi vabad käed. Seepärast on tähtis, et ametiühingud hoolitseksid töötajate huvide ja õiguste eest.

Töökohal on teile abiks töötajate esindajad. Tegemist on ametiühingu koolitatud isikutega, kes uurivad probleeme ja teevad järelevalvet, et tööandja peaks ühistest kokkulepetest kinni. Küsimuste korral pöörduge töötajate esindaja või ametiühingu asjatundjate poole.

 

Miks tasub kuuluda ametiühingusse?

Kui olete ametiühingu liige, saate tööga seotud murega abi ja nõu töötajate esindajalt, ametiühingu asjatundjatelt ning oma ala kolleegidelt. Lisaks võite osaleda ametikoolitustel, kootsingul, üritustel ja mentorprogrammis, saada karjäärinõustamist ning luua võrgustikke.

Kui olete töö- või teenistussuhtes, saate ka liituda töötukassaga. Kui jääte töötuks ja täidate töötamise tingimuse, võite saada sissetulekupõhist töötutoetust. Kassa makstav sissetulekupõhine töötutoetus on sageli suurem kui Kela makstav põhitoetus, nii et kassa liikmesus on teile majanduslikult kasulik.

Õppuril tasub juba õpingute ajal ametiühinguga liituda. Kui liitute ka töötukassaga, hakkate täitma töötamise tingimust. See tähendab, et kui jääte pärast õpingute lõpetamist töötuks, on teil paremad võimalused saada sissetulekupõhist töötutoetust.

YKA

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ehk YKA esindab sotsiaalvaldkonna kõrgharidusega spetsialiste.

Meie liikmed töötavad näiteks riigiasutustes, omavalitsustes ja nende liitudes, ettevõtetes, ühingutes, heaolupiirkondades ja kõrgkoolides. Meie liikmete seas on nii eksperte, esmatasandi juhte ja direktoreid kui ka haridusspetsialiste. Me moodustame rohkem kui 13 000 sotsiaalvaldkonna töötaja ühenduse.

YKA liikmena saate muu hulgas

  • töö- ja eraelu õigusabiteenuseid;
  • palganõustamist näiteks palgasoovi määratlemiseks või palgatõusu läbirääkimiste toeks;
  • mitmekesiseid karjääriteenuseid, nagu karjäärinõustamine ja tööheaolu toetavad teenused;
  • ajakohastel teemadel koolitusi ja kootsingut;
  • kõikehõlmavaid kindlustusi (nt reisile);
  • vaba aja soodustusi, nagu võimalus üürida puhkemaja.

YKA teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Liituge YKAga! Võta ühendust: jasenasiat@yka.fi.