Siirry pääsisältöön

YKAn strategia ja arvot

Meistä → YKAn strategia ja arvot

YKAn strategia 2023–2026

VISIO

Paremmalla työelämällä kohti hyvinvoivaa, kestävää ja yhdenvertaista yhteiskuntaa.

MISSIO

Olemme uuden ajan ammattiliitto sekä yhteiskuntaosaajan työelämän paras asiantuntija ja tuki. Rakennamme vaikuttamalla parempaa työelämää.

Arvot

Avoimuus

Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. Liiton edunvalvonta ja tavoitteet perustuvat tietoon ja tutkimuksiin. Päätöksentekomme nojaa laajaan jäsendemokratiaan, ja me kehitämme toimintaamme jäseniltä tulevan palautteen mukaisesti. Meidät on helppo tavoittaa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Oikeudenmukaisuus

Tunnemme vastuumme yhteiskunnan asiantuntijoina ja edistämme oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä ja koko yhteiskunnassa. Huomioimme jäsentemme erilaiset elämäntilanteet ja vaalimme luottamusta toimintamme tasapuolisuuteen.

Rohkeus

YKA on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja. Teemme rohkeasti uusia avauksia, esitämme vaihtoehtoja ja tavoittelemme todellisia vaikutuksia. Osallistumme määrätietoisesti työelämän ja yhteiskuntatieteellisen alan kehittämiseen. Kuljemme ammattiyhdistysliikkeen uudistajien etujoukossa ja olemme avoimia uusille ideoille.

Strategiset painopisteet

Tavoitteet

 • Vaikuttamisemme tavoitteena on hyvinvoiva, kestävä ja yhdenvertainen työelämä.
 • YKA on kiinnostava ammattiliitto, joka tarjoaa ennakkoluulottomia ja rohkeita ratkaisuja työelämän haasteisiin.
 • Huomioimme edunvalvonnassamme myös ne ryhmät, jotka sitä eniten tarvitsevat, esimerkiksi epätyypillisissä työsuhteissa olevat, syrjinnän vaarassa olevat ryhmät sekä nuoret ja opiskelijat.

 

Toimenpiteet

 • Tunnistamme YKAn nykyisistä linjapapereista hyvinvoivaan, kestävään ja yhdenvertaiseen työelämään liittyvät osiot.
 • Kohdistamme vaikuttamisemme hyvinvoivan, kestävän ja yhdenvertaisen työelämän edistämiseen.
 • Teemme enemmän näkemyksellisiä avauksia valituista teemoista.

Tavoitteet

 • Saavutamme omistajuuden jossakin strategian mukaisessa kysymyksessä.
 • Meillä on aktiivisempi suhde mediaan.
 • Taidamme sekä verkostojen kautta vaikuttamisen että näkyvyyden hankkimisen tavoitteillemme.

 

Toimenpiteet

 • Kasvatamme viestintäresurssia maltillisesti ja suuntaamme sitä vaikuttajaviestintään.
 • Suuntaamme viestintäresursseja vahvemmin valituissa kärkiteemoissa onnistumiseen.
 • Hyödynnämme jäsenistön osaamista vaikuttamisessa ja viestimisessä.

 Tavoitteet

 • Toimimme aktiivisesti neuvottelujärjestöissä ja vaikutamme niissä neuvottelutavoitteiden määrittelyyn.
 • Meillä on kehittyvä ja vaikuttavuutta tukeva kumppaniverkosto.

 

Toimenpiteet

 • Tunnistamme strategiset kumppanit valittujen vaikuttamisen painopistealueiden mukaan. Teemme yhteistyötä muiden liittojen kanssa ja etsimme aktiivisesti myös uusia, vaikuttavuutta tukevia yhteistyökumppaneita.
 • Priorisoimme verkostoihin osallistumista strategisten vaikuttamisen painopistealueiden mukaan.
 • Tarjoamme luottamustoimijoille mahdollisuuksia olla mukana ay-verkostoissa yli järjestörajojen.

Tavoitteet

 • YKAlla on hyvä maine uuden ajan ammattiliittona.
 • Vahvistamme yhteiskuntaosaajuutta identiteettinä. Myös muut kuin yhteiskuntatieteilijäjäsenet kokevat yhteiskuntaosaaja-identiteetin omakseen.
 • YKA tulee tutuksi kaikille yhteiskunta-alan opiskelijoille jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
 • Enemmistö yhteiskuntatieteilijöistä kuuluu YKAan.

 

Toimenpiteet

 • Tuemme yhteiskuntaosaajan identiteetin rakentumista viestinnällä – esimerkiksi jakamalla uratarinoita.
 • Painotamme yhteiskuntatieteilijyyden sijaan yhteiskuntaosaajan identiteettiä koulutuksissa ja viestinnässä.
 • Vahvistamme jäsenhankintaa ja läsnäoloa kampuksilla.
 • Jäsenhankintamme ydinkohderyhmä on yhteiskuntatieteilijät. Huomioimme jäsenhankinnassa myös muut yhteiskuntaosaajat.

Tavoitteet

 • YKAn jäsenistön erilaiset osallistumisen foorumit pysyvät aktiivisina.
 • Jäsenet kokevat hallituksen ja liittovaltuuston toiminnan läheiseksi ja avoimeksi.
 • Kuulemme jäsenistöä monipuolisesti.
 • YKAn paikallisyhteisöjen toiminta laajenee.

 

Toimenpiteet

 • Luomme mahdollisuuksia ja väyliä vaikuttaa ja olla aktiivinen YKAssa sekä teemme näkyväksi YKAssa toimimisen riemua.
 • Yhteisöä vahvistetaan paikallistasolla ja vertaiskohtaamisin koulutuksissa ja tapahtumissa.
 • Tunnistamme paremmin jäsensegmenttien erilaisen osallistumishalukkuuden ja kohdennamme toimintaa sen mukaisesti.
 • Tuemme paikallisyhteisöjä jäsenten osallisuudessa.
 • Vahvistamme monikielistä viestintää, erityisesti englanniksi ja ruotsiksi.
 • Tiivistämme YKAn ja SYYn välistä yhteistyötä.

Tavoitteet

 • YKA on osaamisensa, aktiivisuutensa ja rohkeutensa avulla kokoaan suurempi liitto Akavassa.
 • Akava on YKAlle tärkeä lainsäädäntöön vaikuttamisen foorumi. Tuemme keskusjärjestön uudistumista ja säilymistä relevanttina toimijana.
 • Olemme avoimuuden, demokraattisten toimintatapojen ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja.

 

Toimenpiteet

 • Vaikutamme akavalaisen ay-liikkeen sisällä aktiivisesti ja arvojemme mukaisesti.
 • Pidämme esillä jäsenistön moninaisuutta emmekä tee ainoastaan keskivertojäsenen edunvalvontaa.

Lisätietoa

Maria Teikari