Siirry pääsisältöön

Toiminnan painopisteet vuonna 2024

Meistä → Toiminnan painopisteet vuonna 2024

Muun muassa näihin YKA keskittyy vuonna 2024:

Tavoitteet 

Osio 1: Vaikuttamistyön suuntaaminen 

Valitsemme vuodelle 2024 YKAn kolmesta teemasta (hyvinvointi, kestävyys, yhdenvertaisuus) jonkun kattoteeman, jonka ympärille vaikuttaminen painottuu (mutta johon se ei rajaudu: muutakin vaikuttamista tehdään). Valinta tehdään hallitusohjelma ja yleinen poliittinen tilanne huomioiden. Tavoittelemme YKAlle näkyvyyttä kyseiseen teemaan liittyen mediassa ja jäsenten piirissä sekä tavoitteiden edistämistä päättäjien keskuudessa. 

Osio 2: YKAn vaikuttamistyön kehittäminen 

YKAn vaikuttamistyön prosessit paranevat ja selkeytyvät, meillä on kokonaiskuva vaikuttamisen resursseista, vaikuttamistyön tavoitteista ja resurssien käytöstä, kohdistamme vaikuttamista nykyistä paremmin, YKAlla on aktiivisempi suhde mediaan ja vaikuttamisen työnjako YKAn toimistossa ja hallituksessa on selkeämpää. 

 • Yhteiskuntaosaajat tunnistavat YKAn omaksi liitokseen.
 • YKA-lähettiläät jatkavat toimintaansa kampuksilla ja parantavat YKAn tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa.
 • YKA näkyy ainejärjestöjen toiminnassa. Kaikki uudet opiskelijat tietävät, mikä YKA on.
 • Jäsenmäärän kasvu: tavoitteena kolmen prosentin nettokasvu kokonaisjäsenmäärässä joulukuussa 2024 vuotta aiempaan verrattuna.

 • Ajantasaisen tiedon saaminen ykalaisten jäsenten työoloista julkisella sektorilla ja keskustelu median kanssa
 • Muutosten kohteena olevien työpaikkojen henkilöstön aseman ja palvelussuhteen ehtojen turvaaminen muutostilanteessa
 • Jäsenistön ja poliittisten päättäjien tai valmistelijoiden tietoisuuden lisääminen YKAn hyvän julkisen sektorin linjauksista
 • Tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko julkisen sektorin kehittämisessä

 • Kasvatetaan ymmärrystä yhteiskuntaosaajien kannalta keskeisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista tutkimusten ja verkostoyhteistyön avulla. 
 • Tuodaan viestinnässä ja koulutustoiminnassa esille yhteiskuntaosaajien kannalta relevantteja tulevaisuuden työelämätaitoja sekä yhteiskunta-alan koulutuksen suhdetta näihin. 
 • Kehitetään ja ylläpidetään YKAn jäsenten kannalta relevantteja tulevaisuuden työelämätaitoja. 
 • Laajennetaan ymmärrystä siitä, millaista osaamista YKAssa organisaationa tulevaisuudessa tarvitsee ja miten varmistetaan osaamisen kehittyminen työn rinnalla. 

Lisätietoa

Simo Pöyhönen