Siirry pääsisältöön

Edunvalvonta ja vaikuttaminen Akava-yhteisössä

Näin vaikutamme → Edunvalvonta ja vaikuttaminen Akava-yhteisössä

Edunvalvonta ja vaikuttaminen Akava-yhteisössä

YKAn jäsenet kuuluvat akavalaisen edunvalvonnan piiriin ja hyötyvät sen neuvotteluvoimasta työmarkkinoilla. Edunvalvonta- ja neuvottelutoiminnan ytimen muodostavat työ- ja virkaehtosopimukset. Hyvin monen jäsenen keskeiset työehdot (esim. palkkaus, työaika, vuosilomat, perhevapaiden palkallisuus jne.) perustuvat juuri näihin sopimuksiin. Neuvottelutoimintaa hoitaa Akava-yhteisössä kaksi neuvottelujärjestöä. Julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimuksista vastaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnan hoitaa puolestaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Keskusjärjestö Akava

YKA kuuluu Akavaan, joka on koulutettujen palkansaajien muodostamien ammatillisten järjestöjen keskusjärjestö. Akavan tavoitteena on taata korkeasti koulutetuille työelämässä ja yhteiskunnassa koulutustaan, vastuutaan ja osaamistaan vastaava tulotaso, arvostus ja menestyminen.

Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Keskusjärjestö valvoo jäsentensä etuja asiantuntijaorganisaationa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujana. Sen valttina on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

YKAlla on edustajia Akavan eri toimielimissä esimerkiksi erilaisissa toimikunnissa.

Tutustu Akavalainen-verkkolehteen!

Neuvottelujärjestö JUKO

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry neuvottelee julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset akavalaiselle jäsenkunnalle. Jukolainen jäsenistö turvaa yhteiskuntamme toimintojen sujuvuuden. 200 000 akavalaista JUKOn jäsenjärjestöihin kuuluvaa palkansaajaa huolehtii lapsistamme, vanhuksistamme ja sairaistamme sekä sivistyksen, hallinnon, turvallisuuden, vapaa-ajan ja kulttuurin ylläpidosta.

JUKO ry on VES/TES-sopijaosapuolena muun muassa hyvinvointialueiden, kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKOn muita tehtäviä ovat työpaikkakohtainen toiminta (ennen kaikkea työpaikkojen yli 2.500 jukolaista henkilöstönedustajat) sekä virka- ja työehtosopimuslainsäädäntöön vaikuttaminen.

JUKOn sisällä vaikuttaminen ja päätöksenteko tapahtuu sektorikohtaisesti toimivissa neuvottelukunnissa. YKAlla on näissä omat edustajansa.

Keskeisimmät sopimukset

Tiedotteita valtio-, kunta- ja yliopistosektorilla työskenteleville

Valtikka

Yhteistiimi

Yliote

Neuvottelujärjestö YTN

”Toimimme yksityisellä sektorilla asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotason tehtävissä työskentelevien hyvän, reilun, kannustavan ja yhdenvertaisen työelämän puolesta.” – Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN tekee yksityisellä sektorilla ylempiä toimihenkilöitä koskevia valtakunnallisia työehtosopimuksia työnantajaliittojen kanssa sekä talokohtaisia sopimuksia suoraan työnantajien kanssa. YTN:n jäsenenä on 19 akavalaista liittoa, joiden kautta se edustaa yli 173 000 asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekeviä teollisuudessa, palvelualoilla ja järjestöissä.

Paikallistason edunvalvonnan ytimen muodostavat henkilöstönedustajat, joita YTN:n toimintakentässä on yli 1000. Toimialakohtaisen edunvalvonnan suuntaviivat määritetään sopimusalojen taustaryhmissä. Niiden kokoonpano muodostuu jäsenliittojen sopimusalan käyttöön resurssoimasta henkilökunnasta ja alalla toimivista henkilöstönedustajista.

YKA on edustettuna YTN:n hallinnossa ja mukana käytännön edunvalvontatyössä.