Siirry pääsisältöön

YKAn historia

Meistä → YKAn historia

Kuinka YKAsta tuli YKA

YKA on perustettu vuonna 1947. Millainen taipale yhteiskunta-alan osaajien liitolla on ollut vuosikymmenien aikana?

Tammikuussa 1947 kahdeksan Helsingin yliopistosta valmistunutta valtiotieteen kandidaattia perusti Valtiotieteen Kandidaattien Yhdistyksen (VKY), jonka tarkoituksena oli ”toimia yhdyssiteenä valtiotieteen kandidaattien välillä ja edistää heidän henkistä ja taloudellista kehitystään” sekä ”edistää yhdistyksen jäsenten tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä sekä valvoa heidän yhteisiä etujaan”. Perustajajäsenet olivat Olavi Sovijärvi, Tauno Ranta, Esa Reivilä, Oiva Uuskivi, Ahti Karjalainen, Veikko Leitso, Aake Pesonen ja Joel Toivola. Yhdistyksen tärkeimpiin tehtäviin 1940–1960-luvuilla kuuluivat kompetenssikysymyksen ja toimenvälityksen hoitaminen.

VKY oli mukana perustamassa Akavaa 14.12.1950 ja Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden Liittoa (SYTL) vuonna 1969. SYTL:n muodostivat Valtiotieteen Kandidaattien Yhdistys, Hallinto-opin Kandidaattien Yhdistys ja Yhteiskuntatieteiden Kandidaattiyhdistys. SYTL hajosi kuitenkin jo vuoden 1971 lopussa. 

Vuonna 1973 VKY muuttui Suomen Valtiotieteilijöiden Liitoksi ja toiminta alkoi kehittyä ja monipuolistua. Oma lehti, Valtiotieteilijä, alkoi ilmestyä vuonna 1973. 

Liiton voimakkaan jäsenkasvun aika sijoittuu 90-luvun suuren laman jälkimaininkeihin. Ensimmäinen palkattu työntekijä aloitti työnsä toimistolla 90-luvulla. Opiskelijatoiminnan osalta aktivoituminen tapahtui vuosituhannen vaihteen tienoilla. Lisääntyvät resurssit ovat mahdollistaneet liiton näkyvyyden kohottamisen akavalaisessa järjestökentässä. Ykalainen jäsen ei ole enää harvinaisuus esimerkiksi millään julkisen sektorin työpaikalla. 

Nykyisiin toimitiloihinsa Helsingin Mikonkadun Aikatalossa liitto siirtyi vuonna 2005. Liiton nimi muuttui Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ksi 1.3.2012. Kuluneiden vuosikymmenten aikana liitto on kasvanut kahdeksasta perustajasta yli 13 000 jäsenen yhteisöksi. Ykalaiset työskentelevät laajasti yhteiskunnan eri sektoreille vaativissa esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Liitolla on ollut ilo ja kunnia olla jäsentensä tukena niin opiskeluissa kuin työelämässä jo yli 75 vuoden ajan. Työ yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen eteen jatkuu!

Liiton historiikin Aatteesta ammattiliitoksi on kirjoittanut vuonna 2005 Ilkka Kananen. Historiikkia voi tarvittaessa tiedustella YKAn toimistolta. 

YKAn merkkivuosia

1947 Valtiotieteen kandidaattien yhdistys perustettiin

1969 Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden liitto perustettiin

1974 Suomen valtiotieteilijöiden liitto (SVL/SVAL) syntyi

2012 SVAL muutti nimensä YKAksi ja SVOL SYYksi

Kunniajäsenet

K. R. Brotherus

Valtiotieteen Kandidaattien Yhdistys kutsui professori K. R. Brotheruksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi vuonna 1949.

Urho Kekkonen

Liiton muutettua nimensä vuonna 1973 kyseinen vuosi julistettiin Valtiotieteilijöiden vuodeksi, jonka suojelijaksi lupautui tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Samana vuonna presidentti Kekkonen myös kutsuttiin liiton kunniajäseneksi.

Pauli Eiranen

Vuonna 1986 liiton entisestä puheenjohtajasta Pauli Eirasesta tuli kunniajäsen.

Tauno Ranta

Liiton perustajajäsen ja entinen puheenjohtaja Tauno Ranta sai kunniajäsenyyden vuonna 2004.

Vanhojen Maistereiden Kilta

Liiton 60-vuotisjuhlissa vuonna 2007 perustettiin Vanhojen Maistereiden Kilta. Näin haluttiin palkita ja osoittaa kunnioitusta liiton erityisen aktiiveille jäsenille.

Killan tarkoitus on toimia liitossa aktiivisesti vaikuttaneiden henkilöiden yhdyssiteenä ja toimia liiton kollektiivisena muistina, joka pitää omalta osaltaan yllä liiton ideologista perimää. Kiltaan on tähän mennessä valittu 17 jäsentä.

Killan jäseniä ovat Hilkka Ahonen, Urpo E. Hakala, Terttu Heinonen, Klaus Helkama, Janina Himberg, Ilkka Kananen, Timo Koskimäki, Liisa Lahti, Arja Laine, Risto Leskinen, Erja Lohikoski, Arto Luhtio, Marketta Luutonen, Elina Moisio, Keijo Norvanto, Tarja Pihlajisto ja Martti Simola.