Siirry pääsisältöön

Välkommen till YKA!

YKA finns till för att du ska kunna koncentrera dig på din karriär, dina studier eller ditt övriga liv. Kollektiv intressebevakning, ett klimatvänligt arbetsliv samt ökat välmående i karriären är exempel på saker som YKA arbetar med varje dag. När du väljer att gå med i YKA väljer du därför också ett bättre arbetsliv.

Vad är YKA?

Högskoleutbildade samhällsvetare rf fungerar som en facklig intresseorganisation för anställda inom olika samhällssektorer samt för personer som har avlagt eller studerar till högskoleexamen inom olika samhällssektorer. Förbundet hör till centralorganisationen Akava. Den typiska utbildningsbakgrunden för förbundets medlemmar är en samhällsvetenskaplig, humanistisk eller pedagogisk högskoleexamen. Vi är redan fler än 13 000 och vårt medlemsantal växer kraftigt.

Förbundet bevakar sina medlemmars fackliga, ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala intressen på arbetsmarknaderna. I förbundets mål ingår även att förstärka medlemskårens yrkesidentitet och uppskattningen för dess yrken.

Av medlemskåren arbetar drygt 40 procent inom statsförvaltningen och universiteten, 20 procent inom kommunerna och 40 procent i företag eller organisationer inom den privata sektorn.

Utmarschen

Arbetsmarknadscentralorganisationen Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att vidta politiska stridsåtgärder som samordnas av Akava, det vill säga en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16.

Läs mer

Bli medlem

Gå med i samhällsvetarnas samfund!

Medlemsförmåner

Förbundet erbjuder sina medlemmar mångsidiga tjänster och medlemsförmåner.

Intressebevakning

Jurist- och expertrådgivning

Mångsidiga försäkringar

Inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa

Forskningsdata om arbets-marknaderna

Rådgivning om karriärstyrning

Publikationer

Seminarier och utbildning

Rese- och semesterförmåner

NÅGONTING ATT FRÅGA?

Om du har någonting att fråga om medlemskapet, kontakta oss: jasenasiat@yka.fi eller tel. 010 231 0350.
Om du behöver juridisk rådgivning, skicka email: juristit@yka.fi.