Siirry pääsisältöön

Harjoittelu- ja kesätyöopas

Kesätyöt lähestyvät ja harjoittelut ovat aina ajankohtaisia. Tällä sivulla on muutamia hyviä perusasioita liittyen kesätöihin, harjoitteluihin ja toki myös hyviin käytänteisiin työelämässä!

Opas käy läpi seuraavat teemat:

 

1. MISTÄ TÖITÄ LÖYTÄÄ?

Eniten aikaa vievä vaihe on työ- ja harjoittelupaikan löytäminen. Yliopistojen rekrytointipalveluiden sivuille on koottu paljon hyvää ja ja ajankohtaista tietoa harjoittelusta ja vinkkejä paikkojen etsintään. Akateeminen rekrytointipalvelu Aarresaari julkaisee jatkuvasti ilmoituksia työ-ja harjoittelupaikoista. Kannattaa huomioida, että eri yliopistojen sivut saattavat sisältää eri työpaikkoja. Tutustu siis myös muiden yliopistojen rekry-sivuille!

 • Tsekkaa YKAn Avoimet työpaikat -sivu!
 • Aarresaari-sivusto tavoittaa yliopisto-opiskelijat koko Suomen tasolla parhaiten. Aarresaaren sivuilla on linkit eri yliopistoille ilmoitettuihin työpaikkoihin ja hyödyllistä materiaalia työnhaun avuksi.
 • Yliopistojen ja opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoilla ilmoitetaan myös toisinaan työ- ja harjoittelupaikkoja, pidä siis silmäsi auki!
 • Työnhakuportaaleita on useita, esimerkiksi DuunitoriValtiolle ja Kuntarekry.
 • Lapin yliopiston aarresaari
 • Vaasan yliopiston aarresaari
 • JobTeaser-palvelu, jota käyttävät seuraavat yliopistot:
  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Yliopistojen rekrytointipalvelujen lisäksi on olemassa muitakin väyliä harjoittelupaikan löytämiseen. Alla on listattuna muutama linkki ja vinkki:

2. MISTÄ APUA TYÖNHAKUUN?

 

3. MUISTA KASSA-ASIAT!

Opiskelija pystyy liiton jäsenenä kerryttämään työssäoloehtoa erittäin joustavasti, kassaan siis kannattaa liittyä! Lue lisää kassajäsenyydestä. Työssäoloehdosta ja siihen liittyvästä käytännöstä erinomaisia ohjeita löytyy TYJ:n sivuilta.

4. ENTÄ JOS TÖISSÄ TULEE ONGELMIA?

Liiton juristit palvelevat tavallisen erinomaiseen tapaansa myös harjoitteluun ja kesätöihin liittyvissä asioissa, älä jää yksin!

5. MUISTILISTA: HYVIÄ YLEISIÄ VINKKEJÄ

Asiakirjat:
 • Muista tehdä työsopimus kirjallisena, mielellään ennen työnteon aloittamista.
 • Voit tarkistuttaa työsopimuksen luottamusmiehelläsi tai ammattiliitossasi, mikäli et ymmärrä jotain sopimuksen kohtaa tai olet epävarma jostain sopimuksen ehdosta. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista on hyvä pyytää nähtäväksi myös työsuhteeseen mahdollisesti vaikuttavat ohjesäännöt, kuten matkustusohje.
 • Pyydä työtodistus. Halutessasi voit pyytää todistukseen arvioinnin työssä suoriutumisestasi.
 • Säilytä palkkatodistuksesi! Voit tarvita niitä esimerkiksi todistaaksesi työssäoloehdon täyttymisen ansiosidonnaista työttömyysturvaa varten. Myös verotuksen tarkistamisessa tarvitset palkkatodistusta.
 • Tarkista palkkakuiteistasi, että sinulle on maksettu palkka työsopimuksesi mukaisesti ja että mukana ovat kaikki sinulle kuuluvat lisät.
Työntekijäedustus ja työehdot:
 • Selvitä, kuka on luottamusmiehesi.
 • Selvitä, sovelletaanko työsuhteeseesi työehtosopimusta. Samassa työpaikassa voidaan soveltaa useita työehtosopimuksia, joissa sovitaan muun muassa sairausajan palkasta ja varsinaisen työajan ulkopuolella tehdyn työn korvaamisesta.
 • Muista että työaikalaki koskee myös harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä! Ylitöiden tekemiseen on aina pyydettävä suostumuksesi. Tarkasta ylitöiden korvaaminen työaikalaista tai työehtosopimuksesta.
 • Muista lomakorvaus. Sinulle kertyy vuosilomaa jos työskentelet vähintään 14 päivää kuukaudessa tai 35 tuntia kuukaudessa. Kesätöiden aikana lomaa ei usein ehditä antaa vapaana, vaan se maksetaan korvauksena työsuhteesi päättyessä.
Työssäoloehto:
 • Jos teet työssäoloehdon täyttävää työtä (vähintään 18 h / viikko), liity työttömyyskassaan heti työsuhteen alkaessa. Näin varmistat ansiosidonnaisen työttömyysturvan kertymisen. Työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerryttää myös paloissa, kuten kesätöiden ajalta. Lisätietoja löydät osoitteesta www.tyj.fi.
Oman osaamisen tunnistaminen:
 • Jos olet pohtinut etukäteen omia harjoitteluun liittyviä toiveitasi ja jos sinulla on selkeä käsitys omasta osaamisestasi ja asiantuntemuksestasi, tuo se rohkeasti esiin. Sinä itse olet oman osaamisesi paras asiantuntija ja markkinoija! Kerro rohkeasti omista vahvuuksistasi äläkä turhaan jännitä sitä, että et osaa ja hallitse täydellisesti vielä kaikkea: olethan menossa vasta harjoittelemaan. Tärkeämpää on tehdä työnantajalle selväksi, mitä nyt jo osaat ja miten haluaisit tulevaisuudessa kehittää omaa osaamistasi ja asiantuntemustasi.
 • Muista, että liitolla on vuoden aikana useita eri koulutuksia, joissa voit pohtia omaa osaamistasi ja sen esille tuomista. Tutustu urapalveluihin!
 • Vinkkejä yhteiskuntatieteilijät osaamista kuvaavin avainsanoihin löytyy Marko Pulkkisen laatimasta kaaviosta: