Siirry pääsisältöön

YTN:n johtajasopimusopas

Toimitusjohtaja on merkittävästi heikommassa asemassa verrattuna esimerkiksi muihin yrityksessä työskenteleviin ylempiin toimihenkilöihin. Useissa yksittäistapauksissa erityisesti pienen tai keskisuuren yhtiön toimitusjohtajaksi ryhtynyt toimihenkilö ei ole ollut tietoinen siitä, ettei hänellä ole työoikeudellista suojaa. Osakeyhtiön toimitusjohtajan palvelussuhde voidaan päättää perusteetta välittömin vaikutuksin eli toimitusjohtaja voi jäädä täysin ilman minkäänlaista taloudellista turvaa yllättävässäkin palvelussuhteen päättymistilanteessa.

Toimitusjohtajan sopimuksellisen aseman haastavuuden takia Ylemmät toimihenkilöt YTN on pitänyt tarpeellisena ylläpitää toimitusjohtajille tarkoitettua opasta. Käsillä oleva johtajasopimusopas on kuitenkin aiemmasta täysin uusittu teos, joka on tarkoitettu sekä toimitusjohtajille ja että toimitusjohtajan suorille johtoryhmätasoisille työaikalain ulkopuolisille alaisille. Näitä eri ryhmiä koskee oleellisesti eri lainsäädäntö, minkä takia nämä kaksi eri ryhmää on oppaassa käsitelty erikseen.

Aiheiden laajuuden vuoksi asioita on oppaassa jouduttu useassa kohdassa käsittelemään yleisellä tasolla eikä niistä siten kaikilta osin voi suoraan tehdä yksittäistapauksiin soveltuvia johtopäätöksiä. Jos et löydä oppaasta vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteyttä YKAn työelämän lakineuvontaan.