Siirry pääsisältöön

Oppaat - Työsuhteen ehdot ja työsopimus

Johtajasopimusopas

Johtajasopimusopas on sopiva sekä toimitusjohtajille että toimitusjohtajan suorille johtoryhmätasoisille alaisille, jotka ovat työaikalain ulkopuolella.

Lue lisää

YTN:n työsuhdeopas

20.1.2022Opas on tarkoitettu ylemmille toimihenkilöille ja heidän luottamushenkilöilleen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

Liikesalaisuudet ja salassapitosopimus

20.1.2022Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Tämä kielto koskee kaikkia työnantajan liikesalaisuuksia, jotka on työntekijälle uskottu tai jotka hän muuten on saanut tietoonsa.

Kilpaileva toiminta ja kilpailukieltosopimus

20.1.2022Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työsuhdekeksinnöt

20.1.2022Jos työntekijä tai virkamies on tehnyt keksinnön, joka niin haluttaessa on patentoitavissa, työnantajalla on tietyissä tilanteissa mahdollisuus ottaa oikeudet keksintöön.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

20.1.2022Mikäli työsuhde muodostuu pitkäaikaiseksi, syntyy yleensä jossain vaiheessa tarve muuttaa työsopimuksen ehtoja. Työsopimusta on tietenkin aina mahdollista muuttaa, jos osapuolet siitä yhteisesti sopivat.

Etätyösopimus

20.1.2022Etätyöntekijä on Suomessa työlainsäädännössä normaalisti työsuhteessa ja työlainsäädännön piirissä. Etätyö on vain tapa organisoida työtä, ei erillinen työsuhdemuoto.

Määräaikainen työsopimus

20.1.2022Määräaikaista työsopimusta ei saa tehdä kaikissa tilanteissa. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain, jos määräaikaisuudelle on olemassa jokin perusteltu syy tai se perustuu työntekijän omaan aloitteeseen, se koskee 68 vuoden eroamisiän jälkeen tehtävää työtä tai se tehdään pitkäaikaistyöttömän kanssa enintään vuodeksi.

Koeaika

20.1.2022

Johtotehtävissä työskentelevän työsopimus

20.1.2022Suuri osa johtajista on työaikalain soveltamisen ulkopuolella. Tämä seikka olisi syytä ottaa huomioon työsopimuksessa, esimerkiksi palkan määrittelyssä.

Työsopimuksen teko

15.1.2022Mitä työsopimuksen pitää aina sisältää? Mitä toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsopimuksen pitää lisäksi sisältää?