Siirry pääsisältöön

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Mikäli työsuhde muodostuu pitkäaikaiseksi, syntyy yleensä jossain vaiheessa tarve muuttaa työsopimuksen ehtoja. Työsopimusta on tietenkin aina mahdollista muuttaa, jos osapuolet siitä yhteisesti sopivat. Mikäli jotakin työsopimuksen ehtoa muutetaan sopimalla, jäävät lähtökohtaisesti kaikki muut työsopimuksen ehdot sellaisenaan voimaan. Usein työsopimusta ei kirjoiteta uudestaan pienten muutosten takia. Tällaisia ovat esimerkiksi palkkojen työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset. Työsopimus olisi kuitenkin aina syytä kirjoittaa uudestaan, kun siihen tehdään oleellisia muutoksia.

Yksipuolisesti ei kumpikaan osapuoli voi muuttaa työsopimuksen sisältöä, alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Muutosehdotuksia osapuolet voivat toki tehdä. Tällaisen muutosehdotuksen perusteella työsopimus siis muuttuu vain, jos vastapuoli sen hyväksyy. Jos muutosehdotusta ei hyväksytä, työsuhde jatkuu entisin ehdoin. Muutosehdotuksen hylkääminen ei siis aiheuta työsopimuksen päättymistä, eikä se tietenkään muodosta työnantajalle laillista irtisanomisperustetta.

Toisinaan esiintyy tilanteita, joissa työnantaja yksipuolisesti yrittää muuttaa jotain työsopimuksen ehtoa yksinkertaisesti ilmoittamalla työntekijälle, että uutta ehtoa sovelletaan tietystä hetkestä lähtien. Mikäli työntekijä ei halua hyväksyä näin ilmoitettua muutosta, tulee hänen varmuuden vuoksi heti todisteellisesti ilmoittaa kantansa työnantajalle ja vaatia entisten ehtojen noudattamista. Vaarana on muuten, että työntekijän passiivisuutta pidetään suostumuksen merkkinä ja ajan myötä muutos vakiintuu työsopimuksen ehdoksi. Jos työnantaja yrittää alentaa työntekijän palkkaa tällaisen ”ilmoitusmenettelyn” kautta, ei pelkästään ilmoitus muutosehdotuksen hylkäämisestä riitä, vaan työntekijän on parasta myös ryhtyä perintätoimiin puuttuvan palkanosan suhteen.

Työnantaja ei pääsääntöisesti voi muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti. Ainoan poikkeuksen tästä muodostavat tilanteet, joissa työnantajalla on irtisanomisperuste. Tällöin työnantajan on ilmoitettava muutoksesta etukäteen irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli työntekijä ei tällaista työsopimuksen muutosta hyväksy, voi työnantaja irtisanoa työsopimuksen. Työntekijä voi myös riitauttaa työnantajan toimenpiteen perusteet, mikäli työnantajalla ei työntekijän mielestä ole vaadittavaa irtisanomisperustetta.

Työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi työntekijän irtisanomisaikaa noudattaen vain, jos hänellä on taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste. Jos työnantaja on yksipuolisesti osa-aikaistanut työntekijän työsuhteen, on työnantajan ensisijaisesti tarjottava lisätyötä osa-aikatyössä olevalle työntekijälle, kun työnantaja hakee uutta työvoimaa osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin. Mikäli uuden työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, on työntekijälle annettava tällainen koulutus.

Katso myös taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita ja irtisanomisaikaa koskevat sivut.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 2 luku 5§ ja 7 luku 11§

Opas päivitetty 27.6.2010