Siirry pääsisältöön

Etätyösopimus

Tällä sivulla käsitellään vain työsuhteessa tehtävää etätyötä.

Etätyöntekijä on Suomessa työlainsäädännössä normaalisti työsuhteessa ja työlainsäädännön piirissä. Etätyö on vain tapa organisoida työtä, ei erillinen työsuhdemuoto. Työsuhteiseen etätyöntekijään sovelletaan pienin poikkeuksin kaikkea työlainsäädäntöä eikä työntekijän asema tässä suhteessa poikkea työnantajan tiloissa työtä tekevästä työntekijästä. Mikäli työntekijän työhön sovelletaan jonkin työehtosopimuksen määräyksiä, soveltuvat nämä samalla tavoin myös etätyön aikana.

Etätyöntekijä on oikeutettu samoihin palkkaehtoihin, vuosilomaan, sairauslomaan, eläkkeeseen jne. kuin muutkin yrityksen työntekijät. Tästä pääsäännöstä on olemassa joitain poikkeuksia. Keskeisin poikkeus liittyy työaikalakiin, jonka mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Tämän on katsottu kokonaan etätyötä tekeviä työntekijöitä. Erikseen on syytä todeta, ettei laki salli etätyöntekijän asettamista huonompaan asemaan työsuhteen ehdoissa pelkästään etätyön johdosta.

Etätyöhön siirtyminen on vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Siirtyminen edellyttää sopimista, joka on syytä tehdä kirjallisesti. Tämä johtuu siitä, että työskentelypaikan muutos aiheuttaa samalla monia muutoksia esimerkiksi työaikoihin, työn johtoon ja valvontaan, työvälineisiin jne. Suullista sopimusta voidaan pitää riittävänä vain kun kysymyksessä on satunnainen etätyö.

 

Etätyöntekijän työsopimuksesta on hyvä käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Sopimuksen osapuolet
 • Etätyöjärjestelyn kesto ja muoto
  • toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen
  • kokoaikainen, osa-aikainen vai esimerkiksi etätyöoptio
 • Etätyön alkamisajankohta
 • Etätyön päättymisajankohta, jos kysymyksessä on määräaikainen sopimus
 • Etätyöjärjestelyn irtisanottavuus
  • sovitaan irtisanomismahdollisuudesta ja sen toteuttamistavoista
  • lähtökohtaisesti etätyön päättämistä koskeva ilmoitus ei merkitse työsopimuksen irtisanomista, vaan etätyösopimuksen päättyessä työntekijä palaa työskentelemään työsopimuksensa mukaiseen yrityksen toimipisteeseen
 • Etätyönä tehtävät työtehtävät
 • Työn suorittamispaikka
 • Työaika ja työmäärä
  • myös mahdollisista työaikakorvauksista (ylityö, lisätyö, sunnuntaityö yms.) on syytä sopia
 • Palkkaus
 • Vuosiloma
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Työn johto ja valvonta ja raportointijärjestelyt
 • Osasto, johon työntekijä kuuluu
 • Työvälineet
  • hankinta, ylläpito ja tekninen tuki
  • vakuutukset
 • Kustannusten korvaaminen
 • Tietoturvallisuusjärjestelyt
  • menettelytavat
  • käyttörajoitukset
 • Yhteydenpito työpaikalle
 • Seurantajärjestelyt ja tietosuoja
 • Toimenpiteet etätyöjärjestelyn päättyessä
  • työnantajan omistamien työvälineiden, -kalusteiden ja materiaalien palauttamiseen liittyvät asiat
  • tietoturvallisuuskysymykset/tietoliikenneratkaisujen purkaminen

Mikäli työntekijä palkataan suoraan etätyöhön (hän ei siis siirry etätyöhön normaalilta työntekemispaikaltaan) ja etätyöstä näin ollen sovitaan osana muuta työsopimusta, on sopimuksessa mainittava myös kaikki muut työsopimuksessa tarvittavat seikat. Näistä lisää työsopimuksen tekemistä käsittelevällä sivulla.

Lue lisää:

Etätyön pelisäännöt (YTN, 2021)

Opas päivitetty 7.6.2022