Siirry pääsisältöön

Oppaat - Henkilöstön edustajat ja työpaikan yhteistoiminta

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen päämäärien toteutumista sekä parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja.

Lue lisää

Luottamusvaltuutettu

Työsopimuslaissa säädetään, että "työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun".

Luottamusmies

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Luottamusmiehellä tarkoitetaan vain työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä.

Työsuojeluvaltuutettu

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää.

Hallintoedustus

Henkilöstön hallintoedustusta koskevat säännökset on siirretty osaksi yhteistoimintalakia. Henkilöstöllä on oikeus osallistua tärkeiden kysymysten käsittelyyn työantajan hallintoelimissä.

Muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut (ent. yt-neuvottelut) voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Jatkuva vuoropuhelu

Työnantajan on käytävä säännönmukaista vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa yrityksen tai yhteisön toiminnan sekä työyhteisön kehittämiseksi lain piiriin kuuluvissa asioissa.

Yhtä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Yksittäistä työntekijää koskevaa asiaa käsitellään työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijällä on kuitenkin oikeus vaatia, että asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa kanssa.