Siirry pääsisältöön

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen päämäärien toteutumista sekä parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja. Yhteistoimintamenettelyiden merkitys korostuu erityisesti työelämän muutostilanteissa.

Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on

  • edistää vuorovaikutusta yrityksen ja sen henkilöstön välillä
  • kehittää yhteisymmärryksessä organisaation toimintaa
  • kehittää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin.

Työnantajan ja työntekijän yhteistoimintaa säätelee yhteistoimintalaki sekä useat muut säädökset ja työmarkkinajärjestöjen väliset sopimukset. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 (tiettyjen säännösten osalta soveltamisrajana on 30 työntekijää).

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö. Asian luonteesta ja laajuudesta riippuen asiat käsitellään työntekijän ja hänen esimiehensä tai työnantajan edustajan ja henkilöstöryhmän edustajan välillä.

Lue YTN:n blogi Yhteistoiminnan paikka – onko sille tilaa?