Siirry pääsisältöön

Oppaat - Työsuhteen muutokset ja päättyminen

Liikkeen luovutus

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Lue lisää

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun pääsyä uuteen työhön. Toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja TE-toimisto.

Työllistymisvapaa

Työntekijällä on oikeus irtisanomisaikansa kuluessa työllistymisvapaaseen, jos työnantaja on irtisanonut hänen työsopimuksensa taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä.

Työsopimuksen päättäminen

Ennen kuin työnantaja tai työntekijä purkaa työsopimuksen, on hänen vastaavasti varattava toiselle sopimusosapuolelle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta.

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

Työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa takaisin työsuhteeseen työntekijä, jonka työsopimuksen hän on aikaisemmin irtisanonut.

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus, jos hän sitä pyytää. Tämä velvoite on riippumaton työsuhteen päättymistavasta.

Työsuhteen päättyminen konkurssitilanteessa

Kun työnantaja on asetettu konkurssiin, saadaan työsopimus irtisanoa päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Myös määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa tällä tavalla.

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi.

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi.

Irtisanomisaika

Työsopimuksella voidaan lain (ja mahdollisten työehtosopimusten) rajoitusten puitteissa sopia irtisanomisajan pituudesta. Pisin sallittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, on sen sijasta noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työntekijän oma irtisanoutuminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy pääsääntöisesti siten, että toinen osapuoli irtisanoo työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Työntekijä ei, toisin kuin työnantaja, tarvitse tähän mitään irtisanomisperustetta.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.