Siirry pääsisältöön

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

Työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa takaisin työsuhteeseen työntekijä, jonka työsopimuksen hän on aikaisemmin irtisanonut. Tämä takaisinottovelvollisuus on voimassa vain, mikäli työntekijä on irtisanottu taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin vedoten tai saneerausmenettelyn yhteydessä ja työnantaja tarvitsee uudelleen työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Erikseen on syytä todeta, että takaisinottovelvollisuus koskee myös liikkeen luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä.

Takaisinottovelvollisuus on olemassa, jos työnantaja voi tarjota samoja tai samankaltaisia tehtäviä, joita irtisanottu työntekijä on aikaisemmin tehnyt. Tällöin näitä tehtäviä on aina tarjottava irtisanotulle työntekijälle, vaikka kysymyksessä olisi lyhytaikainenkin työsuhde. Oikeuskäytännössä on muun muassa katsottu, ettei työnantaja saa ottaa kesälomittajaa palvelukseensa tarjoamatta ensin tätä työtä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle entiselle työntekijälle. Takaisinottovelvollisuuden piirissä oleva entinen työntekijä on jopa asetettava pätevämmänkin ulkopuolisen kilpailijan edelle, kunhan hän täyttää tehtävän asettamat vaatimukset. Irtisanotulla työntekijällä ei sen sijaan olisi mitään etuoikeutta tarjolla olevaan työhön suhteessa sellaisiin työntekijöihin, joiden työsuhde on vielä voimassa.

Ajallisesti takaisinottovelvollisuus on voimassa neljän kuukauden ajan työntekijän irtisanomisajan päättymisestä. Jos irtisanotun työntekijän työsuhde oli jatkunut keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Takaisinottovelvollisuuden määräaika lasketaan siis aina irtisanomisajan päättymisestä, eikä irtisanomisen toimittamisesta. Näin myös siinä tilanteessa, että työntekijä on irtisanomisaikana vapautettu työntekovelvollisuudesta.

Erityisesti on syytä korostaa, että työntarjoamisvelvollisuus on olemassa vain, mikäli työntekijä edelleen hakee työtä työ- ja elinkeinotoimistosta. Tällöin ei kuitenkaan edellytetä, että työnhakijana oleva työntekijä olisi työtön. Työtä saa työ- ja elinkeinotoimiston kautta nimittäin hakea muissakin tilanteissa. Käytännössä takaisinottovelvoite toimii siten, että työnantajan on tiedusteltava sen paikkakunnan työ- ja elinkeinotoimistosta, jonka alueella työtä on tarjolla, onko entisiä työntekijöitä etsimässä tämän viranomaisen välityksellä työtä, ja myönteisessä tapauksessa tarjottava työtä ensisijaisesti näille työnhakijoille. Tiedustelun työvoimaviranomaiselta työnantaja voi korvata tekemällä työtarjouksen suoraan irtisanotulle työntekijälle. Muille työpaikkaa voi tällöin tarjota vain, jos irtisanottu työntekijä kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua työtä. Jos työnhakija on halukas ottamaan työtä vastaan kotipaikkakuntaansa laajemmalla alueella, hänellä on mahdollisuus ilmoittautua työnhakijaksi esimerkiksi koko valtakunnan alueella.

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönyt työnantaja joutuu korvaamaan työntekijälle aiheutuneen vahingon.

 

Lainkohdat: Työsopimuslaki 6 luku 6§ ja 12 luku 1§

Opas päivitetty 1.1.2017