Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista - YKA vaikuttaa

YKA: Julkisen sektorin hallinnon henkilöstöresurssit on jo puristettu minimiin – ”On helpompi syyttää hallintoa kuin pyrkiä ratkomaan oikeita ongelmia” 

Helsingin Sanomien kolumnissa 25.2.2024 annettiin ymmärtää, että julkinen hallinto on Suomessa paisunut käsistä. Kuitenkin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilastot osoittavat, että julkisen sektorin osuus työllisestä työvoimasta on pienimmillään 50 vuoteen. 

Lue lisää

Ansiosidonnaisen porrastus toisi ykalaisten tileihin satojen eurojen loven 

5.2.2024Maan hallituksen suunnitelmat erityisesti ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta näkyvät monen ykalaisen elämässä hyvin konkreettisella tavalla jo tänä vuonna. Ansiosidonnaista on aiempaa vaikeampaa saada ja vaikka sitä saisikin, päivärahojen porrastus nappaa nopeasti ison loven toimeentulosta. 

Nyt on aika puhua aidon neuvottelujärjestelmän, työrauhan ja jatkuvan oppimisen puolesta – YKA lausui hallituksen esityksistä 

17.1.2024YKA jätti vuodenvaihteessa kolme lausuntoa, jotka käsittelivät työrauhalainsäädäntöä, aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista sekä niin sanottua vientimalliesitystä. Vaikuttamista tarvitaan, sillä hallituksen kaavailut uhkaavat lisätä epävarmuutta työmarkkinoilla.  

Kysely: Neljäsosa työntekijöistä kokee, ettei työnantaja estä seksuaalista häirintää työpaikalla

1.11.2023Pahimmillaan häirintä vaarantaa työntekijän mielenterveyden. Akavalaiset liitot selvittivät, että vain vajaa kolmasosa työnantajista on puuttunut rikolliseksi katsottavaan seksuaaliseen häirintään. Työntekijät kaipaavat vahvempaa puuttumista.

YKAlla valmius osallistua akavalaisiin mielenilmauksiin

12.10.2023Syyskuiseen jäsenkyselyyn vastanneista ykalaisista 75 prosenttia on valmiita osallistumaan mielenilmaisutoimiin vastauksena maan hallituksen kaavailemiin työelämä- ja työttömyysturvamuutoksiin. YKAn hallitus teki päätöksen valmiudesta osallistua akavalaisiin poliittisiin lakkoihin tai ulosmarsseihin tapauskohtaista harkintaa käyttäen. 

YKA vastustaa palkansaajan asemaa heikentäviä toimia

26.9.2023Useat hallitusohjelman työelämää ja työmarkkinoita koskevat toimenpide-ehdotukset heikentäisivät toteutuessaan palkansaajan asemaa merkittävästi. Tästä syystä YKA vastustaa esitettyjä ehdotuksia.

Hallituksen esitys työttömyysturvalaista ongelmallinen

15.9.2023YKA lausui työttömyysturvalakia koskevasta hallituksen esityksestä. Toteutuessaan hallituksen esittämillä muutoksilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia lukuisten suomalaisten arkeen. YKA kantaa erityisesti huolta siitä, että esitetyt muutokset heikentävät osa-aikatyötä ja määräaikaisuuksia tekevien, kuten nuorten ja naisten, asemaa työmarkkinoilla.

Laadukkaasta lainvalmistelusta on pidettävä kiinni

13.9.2023YKA on huolissaan laadukkaan lainvalmistelun toteutumisesta. Hallitusohjelmaa on alettu panna toimeen tiukalla aikataululla: sekä työttömyysturvan että yleisen asumistuen heikennyksiä koskevien hallituksen esitysten lausuntoaika on alle kaksi viikkoa. Valtioneuvoston oma suositus lausuntoaikojen pituudeksi on kolme kertaa pidempi: 6–8 viikkoa. Kiire heikentää lainvalmistelun laatua, vaarantaa demokratian ja kuormittaa henkilöstöä.

Hallitusohjelma herättää huolta työntekijöiden oikeuksista

16.6.2023Tuore hallitusohjelma sisältää tavoitteita, joita YKA ei voi kannattaa. Näitä ovat esimerkiksi löyhennykset irtisanomisen ja määräaikaisuuksien perusteisiin, muutosesitykset paikalliseen sopimiseen, kirjaus aikuiskoulutustuen poistosta ja kaavailtu kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaus. TKI-kirjaukset, työhyvinvoinnin edistäminen ja syrjinnän ehkäisyn toimenpiteet sekä työssäoloehdon euroistamisen saavat YKAlta kiitosta.

YKA: Kehitysavusta leikkaaminen ei auta Suomea 

10.5.2023 Viimeaikaiset avaukset kehitysavun leikkaamisesta ovat lyhytkatseisia. On harhaanjohtavaa väittää, että Suomi voisi eristäytyä globaaleilta kriiseiltä ja niiden vaikutuksilta. Parhaiten konflikteja ehkäistään niiden juurisyihin puuttumalla, ja tätä kehitysyhteistyössä nimenomaan tehdään. 

Valtionhallinnon resurssit riittämättömät

30.3.2023Mitä valtionhallinnossa työskenteleville kuuluu? YKAn toteuttaman kyselyn tulokset näyttävät selvästi, että valtionhallinnossa työskennellään kasvavan työkuorman ja tiukkien henkilöstöresurssien kanssa, monesti jopa virallisen työajan ulkopuolella. Vaikka useat tahot erityisesti eduskuntavaalien alla tuovat hallinnon esiin “helppona” säästökohteena, on selvää, että hallinnosta leikkaaminen puree Suomea omaan nilkkaan. 

Ratkaisuja VES/TES-kentälle

15.3.2023Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on saatu aikaan TES/VES-sopimusratkaisuja. Lue YKAn neuvottelupäälliköiden kooste!

YTN aloittaa painostustoimet kahdella sopimusalalla

18.1.2023YTN antoi lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.–3. helmikuuta. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä, myös YKAn jäseniä.