Siirry pääsisältöön
17.4.2024
kuvituskuva

YKA: Hallituksen leikkaukset uhkaavat monien ykalaisten työpaikkoja

Hallituksen kolmen miljardin leikkaukset ja veronkiristykset sisältävät toimia, jotka tulevat realisoitumaan huolestuttavalla tavalla monien ykalaisten työpaikoille erityisesti valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla ja järjestöissä. Säästöt tulevat tarkoittamaan henkilöstövähennyksiä ykalaisten työpaikoille.  

Hallituksen kehysriihipäätös tarkoittaa valtionhallinnolle mittavaa 150 miljoonan euron leikkausta jo aiemmin päätetyn 243 miljoonan euron päälle. Kokonaisuus on jättileikkaus sektorille, jolla työskentelee kolmannes ykalaisista.

“Nämä toimenpiteet johtavat väistämättä siihen, että joitain vastuita tai tehtäviä tullaan karsimaan valtionhallinnossa. Se mistä karsitaan, tulee olemaan haastavaa, kun tehtävät ovat lakisääteisiä”, sanoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

Valtion budjetissa valtionhallinnon lisäleikkaus on pieni kokonaisuus, jolla taloutta ei pelasteta. Kuitenkin laadukkaalle lainvalmistelulle ja lukuisten ykalaisten työoloihin leikkaukset tarkoittavat huomattavia heikennyksiä. Valtionhallinnolla suuri työkuorma ja päivittäinen kiire rasittavat jo nykyistä henkilöstöä. Kysymmekin, oliko tämä välttämätön toimenpide?

Valtionhallinnon lisäksi ykalaisten työoloihin vaikuttavat erityisesti kehitysyhteistyöhön kohdistuvien leikkausten aikaistaminen ja lisäleikkaus, sekä säästöt järjestöjen valtionavustuksiin ja sosiaalihuollon palveluihin.

Samalla päätettiin tehdä joitakin panostuksia tulevaan, näistä merkittävimpänä TKI-rahoituksesta kiinni pitäminen. Tämä on tärkeä päätös isojen säätötoimenpiteiden lomassa. Kokonaisuudessaan kehysriihi sisältää kuitenkin lukuisia toimia, jotka näkyvät ja tuntuvat heikentävästi useiden ykalaisten työpaikoilla.

Lue myös: 30.3.2023: YKA: Valtionhallinnon resurssit ovat riittämättömät (yka.fi)  

Lisätietoja

Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja
simo.poyhonen@yka.fi
050 341 4677 

Ainomaija Rajoo, johtava asiantuntija
ainomaija.rajoo@yka.fi
050 473 6396 

Merkittävät kehysriihen päätökset ja vaikutukset ykalaisiin:

  • Vähennetään valtionhallinnon tehtäviä ja velvoitteita. Sopeutus 150 miljoonaa euroa hallitusohjelman sovitun 243 miljoonan euron lisäksi.  
  • Sosiaalihuollon palveluvalikoimaa rajataan, säästö 100 miljoonaa euroa. 
  • Kuntien velvoitteiden ja vastuiden purkaminen. Säästö 100 miljoona euroa vuodesta 2025 alkaen. Kokonaisuutena kuntasektoriin kohdistuvien toimien arvioidaan kuitenkin vahvistavan kuntataloutta yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.  
  • Vähennetään kehitysyhteistyöstä ja aikaistetaan hallitusohjelmassa päätettyjä säästöjä. Sopeutus 50 miljoonaa euroa. 
  • Opiskelijat palautetaan opintotuen asumislisän piiriin. Jatkossa opiskelija voi saada asumislisää enintään 260 euroa kuukaudessa. Säästö asteittain 57 miljoonaa euroa.  
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilölainsäädännön muuttaminen. Sosiaalityöntekijöiden sijaisina voisivat toimia myös sellaiset henkilöt, jotka ovat opiskelleet sosiaalityötä sivuaineena tai opinnot on suoritettu avoimessa yliopistossa. 
  • TKI-rahoituspanostuksia lisätään 194 miljoonaa euroa. 
  • Toimenpideohjelma koulutustason nostamiseksi ja korkeakoulutuksen kasautumisen vähentämiseksi. 
  • Aikaistetaan hallitusohjelmassa päätettyjä valtionavustuksiin kohdistuvia leikkauksia vuosille 2025 ja 2026.