Siirry pääsisältöön
18.6.2024

Petri Toiviainen: Vientimalli vaikuttaisi laajasti koko julkiseen sektoriin

Alkuvuodelle 2024 leimaa-antavia tapahtumia olivat maan hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan suunnatut poliittiset lakot. Julkisuudessa esillä olivat etenkin SAK-liittojen työtaistelutoimenpiteet vientisektorilla. Mielenilmauksia ja ulosmarsseja toteutettiin kuitenkin läpi koko työmarkkinakentän ja esimerkiksi useiden akavalaisten liittojen jäseniä marssi ulos työpaikoiltaan 6.2.

Työntekijäpuolen tyytymättömyys on kohdistunut erityisesti kolmeen hallituksen valmistelemaan lainsäädäntömuutokseen. Niistä ensimmäinen koskee työtaisteluoikeuksien rajaamista poliittisten lakkojen ja myötätuntolakkojen osalta sekä laittomista lakoista tuomittavien korvausten lisäämistä. Tämä muutos tuli voimaan lauantaina 18.5.2024. Sen sijaan kahta muuta hiertävää lakimuutosta, paikallisen sopimisen lisäämistä ja ns. vientivetoista palkkamallia koskeva valmistelu on edelleen kesken.

Paikallisen sopimisen lisääminen koskee toteutuessaan nimenomaan yksityistä sektoria. Kunnat ja hyvinvointialueet on tarkoitus jättää uudistuksen ulkopuolelle. Tämä muun muassa siitä syystä, että tällä sektorilla VES/TES-neuvottelujärjestelmät ovat vakiintuneet, työnantaja- ja työntekijäpuolen edustukset ovat kunnossa ja paikallinen sopiminen toimii.

Sen sijaan vientivetoisella palkkamallilla olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus koko julkiseen sektoriin. Lainsäädäntökaavailun keskeisenä tarkoituksena on sitoa valtakunnansovittelijan kädet ns. yleiseen linjaan, mikä käytännössä tarkoittaa vientisektorin sopimaa palkankorotusten tasoa. Vuoden 2022 kaltaisten kunta- ja hyvinvointialueita koskevien palkkaratkaisujen toteuttaminen vaikeutuisi tällöin huomattavasti.

Poliittisten lakkojen ohella erityisesti loppukeväästä on toteutettu myös ns. ”perinteisiä” työtaisteluita koskien työehtosopimusten aikaansaamista uudelle sopimuskaudelle. Tätä kirjoitettaessa lakkoja on toteutettu tai niistä ainakin ilmoitettu muun muassa yksityisen opetusalan kouluissa ja yksityisellä terveyspalvelualalla. Nämä työmarkkinarauhattomuudet antavat valitettavasti osviittaa siitä, että syksyn 2024 ja kevään 2025 yleisestä VES/TES-neuvottelukierroksesta on tulossa hankala. Kuntien ja hyvinvointialueiden osalta nykyinen sopimuskausi on päättymässä 30.4.2025.

Paljon kysymysmerkkejä ja epätietoisuutta on siis työmarkkinoilla tällä hetkellä pinnalla. Varma asia on joka tapauksessa kesän tulo.

Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Kirjoitus on julkaistu alun perin Yhteistiimissä 2/2024