Siirry pääsisältöön
4.6.2024

YKA Helsinki Priden viralliseksi yhteistyökumppaniksi  

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut toimii ylpeydellä Helsinki Priden yhteistyökumppanina vuonna 2024.  

Työ tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman työelämän puolesta on jatkuvaa. Haluamme olla mukana rakentamassa monimuotoista yhteiskuntaa, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Tavoitteemme on, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus läpileikkaavat työelämää, ja että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistetään myös työelämässä aktiivisesti sekä vahingollisia rakenteita puretaan.  

Euroopan perusoikeusviraston tekemän, Suomea koskevan selvityksen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemasta työelämässä mukaan vain 8 % sateenkaari-ihmisistä uskaltaa olla omalla työpaikallaan täysin avoin omasta identiteetistään, ja 20 % on kohdannut syrjintää työelämässä. 

“Helsinki Priden tukeminen on meille yksi luonteva tapa tehdä arvojemme mukaista muutosta työelämässä. Työpaikoilla tulee puuttua syrjintään, edistää kaikkien uramahdollisuuksia ja taata jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Muutosta tehdään kaikilla yhteiskunnan tasoilla päätöksenteosta työpaikoille luomalla rakenteita ja erilaisia käytäntöjä, mutta myös kouluttamalla ja tietoisuutta lisäämällä. Helsinki Pride on tässä keskeinen toimija, joka tarvitsee tukijoikseen meitä yhteiskunnan eri tahoja, kommentoi YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen yhteistyötä. 

Yhtenä konkreettisena tekona järjestämme yhdessä Juristiliiton kanssa Pride-viikon aamiaistilaisuuden, jossa jäsenemme saavat ajatuksia siihen, miten jokainen meistä voi toimia tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan ja työelämän eteen. Tilaisuuden puhujina ovat SDP:n kansanedustaja, eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtaja ja juristi Elisa Gebhard sekä Trans ry:n puheenjohtaja, sukupuolen moninaisuuden asiantuntija ja sosionomi Valo Vesikauris.  

Vuonna 2024 Helsinki Priden teema on Rauha ja toivo. “Rauha on kaikkien yhteiskuntien ja yksilöiden oikeus. Toivoa tarvitsemme erityisesti silloin, kun rauha ei ole itsestäänselvyys.” 

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Pride-kuukautta juhlitaan koko kesäkuu, Helsinki Pride -viikkoa vietetään 24.–30.6.2024, ja kulkue ja puistojuhla toteutuvat tuttuun tapaan Pride-viikon lauantaina 29.6.2024. Lue lisää: pride.fi/helsinki-pride-2024