Siirry pääsisältöön
23.3.2022

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa lakonuhka 3.–9. toukokuuta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on antanut Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää pääkaupunkiseudun lakkoa eteenpäin kahdella viikolla. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevia koskeva lakko siis toteutuu 3.-9.5.2022 (alkuperäinen ajankohta oli 19.-25.4.). Lakko alkaa tiistaina 3.5.2022 klo 00.01, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä sitä ennen. Työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ja päättyy maanantaina 9.5.2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Tämä lakko on päällekkäin pääkaupunkiseudun lisäksi kuutta muuta kaupunkia koskevan lakon kanssa. Lakkoavustus maksetaan vain yhteen samanaikaiseseen lakkoon osallistumisesta. Työnantajalle ei tarvitse ilmoittaa, kumman lakkovaroituksen perusteella osallistuu lakkoon eikä muutenkaan ilmoittaa lakkoon osallistumisesta.

Keitä YKAn jäseniä lakko koskee?

Kaikki Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa työskentelevät YKAn jäsenet eivät ole lakon piirissä, sillä lakossa on liittokohtaisia rajauksia.

Joillakin työpaikoilla tilanne voi siis olla sellainen, että muihin liittoihin kuuluvat ovat menossa lakkoon, mutta YKAn jäsenten ei kuulu lakkoon osallistua.

Tämän lakon piirissä ovat alla mainitut YKAn jäsenten hoitamat työtehtävät mainituilla työnantajilla ja kuntasektorin sopimusaloilla:

 • KVTES-sopimusala: museoiden ja kirjastojen kaikki työntekijät ja virkasuhteiset Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa
 • SOTE-sopimusala: SOTE-sopimusalan työntekijät ja virkasuhteiset Vantaan kaupungissa
 • OVTES-sopimusala: kaikki työntekijät ja virkasuhteiset Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa
 • Teknisten sopimus: TS-sopimusalan työntekijät ja virkasuhteiset Vantaan kaupungissa
 • Tuntityöntekijöiden työehtosopimus: TTES-sopimusalan kaikki työntekijät ja virkasuhteiset Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa

Muut Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevat YKAn jäsenet pitäytyvät lakon aikana omissa työ- tai virkatehtävissään. Lakossa olevien henkilöiden töitä ei tarvitse tehdä.

Jos sinulla on vuosiloma päättymässä välittömästi ennen lakkoa tai alkamassa välittömästi lakon jälkeen taikka alkamassa tai päättymässä kesken lakon, sinulla on oikeus JUKOn kunnan keskuslakkotoimikunnan päätöksen perusteella jäädä lakon ulkopuolelle. Syynä tähän on KVTES:n mukainen lomarahan leikkautuminen tällaisessa tilanteessa lakkoon osallistuessa.

JAUn osalta lakossa on mukana myös muun muassa HUS:n toimintoja ja muita työnantajia. JUKO ja YKA eivät ole näissä viimeksi mainituissa lakoissa mukana ja näillä työpaikoilla YKAn jäsenet pitäytyvät omissa työ- ja virkatehtävissään.

Lakon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lisäksi lakon ulkopuolelle on rajattu:

 • Palo- ja pelastustoimen tehtävät
 • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
 • Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
 • Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
 • Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
 • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
 • Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
 • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
 • Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
 • Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit

Löydät ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen sekä linkin hakujärjestelmään täältä.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin lakosta.

Tietoa muiden mahdollisten lakkojen aikatauluista ja laajuudesta täällä.