Siirry pääsisältöön
23.3.2022

JUKOn lakonuhat ja muut työtaistelutoimet kunta-alalla sekä lakkoavustus

JUKO on julistanut kunta-alojen lakonuhan kymmeneen kaupunkiin. Lisäksi työtaisteluna on ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Löydät tästä päivittyvästä jutusta paikat ja ajankohdat sekä tietoa YKAn lakkoavustuksesta.

Kunta-alan lakkovaroitukset

Katso tiedot lakkojen piirissä olevista YKAn jäsenistä alla olevista lakkokohtaisista linkeistä. Kaikki kyseisten kaupunkien palveluksessa työskentelevät YKAn jäsenet eivät ole lakkojen piirissä.

Pääkaupunkiseudun osalta nämä lakot ovat päällekkäisiä. Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kaupunkien palveluksessa työskentelevien YKAn jäsenten tulee katsoa, onko heidän työtehtävänsä jommankumman lakon piirissä. Jos on, niin lakkoon kuuluu osallistua. Lakkoavustus maksetaan vain yhteen samanaikaiseen lakkoon osallistumisesta. Työnantajalle ei tarvitse ilmoittaa, kumman lakkovaroituksen perusteella osallistuu lakkoon eikä muutenkaan ilmoittaa lakkoon osallistumisesta.

Muiden kaupunkien palveluksessa työskentelevien YKAn jäsenten on erityisesti syytä huomioida, että tulevan lakon lakkorajaukset poikkeavat huhtikuussa toteutuneista lakoista. Tulevaan lakkoon osallistuvat vain tietyissä tehtävissä työskentelevät YKAn jäsenet.

Jos sinulla on vuosiloma päättymässä välittömästi ennen lakkoa tai alkamassa välittömästi lakon jälkeen taikka alkamassa tai päättymässä kesken lakon, sinulla on oikeus JUKOn kunnan keskuslakkotoimikunnan päätöksen perusteella jäädä lakon ulkopuolelle. Syynä tähän on KVTES:n mukainen lomarahan leikkautuminen tällaisessa tilanteessa lakkoon osallistuessa.

LAKKOAVUSTUS

YKA maksaa JUKOn päättämiin lakkoihin osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta 100 euroa/lakkopäivä.

Lakkoavustuksen maksamisen ehtona on, että jäsen on liittynyt YKAn jäseneksi viimeistään lakon alkamista edeltävänä päivänä. Jäsenen on toimittava YKAn lakkoa koskevien päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Lakkoavustusta ei makseta, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.

Lakkoavustusta haetaan jälkikäteen lakon toteuduttua.

Löydät ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen sekä linkin hakujärjestelmään täältä.

Lue lisää useimmin kysytyistä, lakkoon liittyvistä kysymyksistä täältä.

 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

  • Koko kunta-ala: 18.4.2022 alkaen

Tämän kiellon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Mitä kiellot tarkoittavat? Lue lisää!

 

Työtaisteluilla joudutetaan neuvotteluja

 Kunta- ja hyvinvointialuesektorin sovittelupöydissä tehdään tällä hetkellä kaikki mahdollinen, jotta alalle saataisiin asianmukaiset palvelusuhteen ehdot myös uudelle sopimuskaudelle. Mikäli sopimus syntyy, vältetään Rovaniemelle, Jyväskylään, Tampereelle, Kuopioon, Turkuun ja Ouluun sekä pääkaupunkiseudulle suunnitellut lakot, toteaa YKAn julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen.

Lakon tarkoitus on jouduttaa kunta-alan neuvotteluja, jotka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti 28.2.2022. JUKO, JHL ja Jyty ovat sen jälkeen hakeneet sovittelupöydässä aktiivisesti ratkaisua sopimuskiistaan, ja tapaamisia sovittelijan kanssa on ollut useita.

– Kaikkien on ymmärrettävä, että vuosikymmenen aikana patoutunut paine palkkatason kehittämiseksi purkautuu nyt. Kunta-alan hyväntekijät eivät kerta kaikkiaan enää odota vuoroaan, jota ei koskaan näytä tulevan, summaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Lue lisää