Siirry pääsisältöön

Uusi kunta-alan lakkovaroitus toukokuulle – yhtä aikaa kymmeneen kaupunkiin

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on antanut Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen. 

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkien palveluksessa olevia koskeva lakko toteutuu 3.–9.5. Lakko alkaa tiistaina 3.5. klo 00.01, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä sitä ennen. Työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ja päättyy maanantaina 9.5. 2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Tämä lakko on päällekkäin pääkaupunkiseudun lakon kanssa, joka siirrettiin alkuperäisestä ajankohdastaan 19.–25.4.2022 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä uuteen ajankohtaan 3.-9.5.2022. Lakkoavustus maksetaan vain yhteen samanaikaiseseen lakkoon osallistumisesta. Työnantajalle ei tarvitse ilmoittaa, kumman lakkovaroituksen perusteella osallistuu lakkoon eikä muutenkaan ilmoittaa lakkoon osallistumisesta.

Keitä YKAn jäseniä lakko koskee?

Kaikki edellä mainittujen kymmenen kaupungin palveluksessa työskentelevät YKAn jäsenet eivät ole lakon piirissä, sillä lakossa on liittokohtaisia rajauksia. Lakon rajaukset myös poikkeavat huhtikuussa toteutuneista lakoista.

Joillakin työpaikoilla tilanne voi siis olla sellainen, että muihin liittoihin kuuluvat ovat menossa lakkoon, mutta YKAn jäsenten ei kuulu lakkoon osallistua.

Tämän lakon piirissä ovat alla mainitut YKAn jäsenten hoitamat työtehtävät mainituilla työnantajilla ja kuntasektorin sopimusaloilla:

 • KVTES-sopimusala:
  • 1) museoiden ja kirjastojen kaikki työntekijät ja virkasuhteiset Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeissa
  • 2) Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät (virkasuhteiset ja työsuhteiset) sisältäen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen hallinnon kaikki työtehtävät Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeissa
   • Rajataan kuitenkin ulos IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät
 •   SOTE-sopimusala:
  • Oppilas- ja opiskelijahuollon työtehtävät ja suun terveydenhuollon työtehtävät (sekä työsuhteiset että virkasuhteiset) Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeissa
 • OVTES-sopimusala:
  • kaikki työntekijät ja virkasuhteiset Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeissa
   • Rajataan kuitenkin ulos IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät
 •  Teknisten sopimus:
  • Joukkoliikenteen työtehtävät (sekä työsuhteiset että virkasuhteiset) Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeissa
 •  Tuntityöntekijöiden työehtosopimus:
  • TTES-sopimusalan kaikki työntekijät ja virkasuhteiset Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupungeissa

Lakon ulkopuolelle jäävät edellä mainittujen kaupunkien palveluksessa olevat YKAn jäsenet pitäytyvät lakon aikana omissa työ- tai virkatehtävissään. Lakossa olevien henkilöiden töitä ei tarvitse tehdä.

Jos sinulla on vuosiloma päättymässä välittömästi ennen lakkoa tai alkamassa välittömästi lakon jälkeen taikka alkamassa tai päättymässä kesken lakon, sinulla on oikeus JUKOn kunnan keskuslakkotoimikunnan päätöksen perusteella jäädä lakon ulkopuolelle. Syynä tähän on KVTES:n mukainen lomarahan leikkautuminen tällaisessa tilanteessa lakkoon osallistuessa.

Lakon ulkopuolelle on rajattu myös seuraavat toiminnot:

 • Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta
 • AVAINTES
 • SEURETES

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu niin ikään tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle on rajattu:

 • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
 • Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
 • Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
 • Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
 • Työllistetyt
 • Työkeskukset

Löydät ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen sekä linkin hakujärjestelmään täältä.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin lakosta.

Tietoa muiden mahdollisten lakkojen aikatauluista ja laajuudesta täällä.