Siirry pääsisältöön
21.8.2013

Ikäsyrjintä

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi iän vuoksi. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä samaiseen syyn perusteella.

Julkisessa keskustelussa tärkeinä tavoitteina pidetään sekä nuorten työelämästä syrjäytymisen ehkäisemistä että vanhempien työntekijöiden pysyttämistä työelämässä pitempään. Mainituista lainsäännöksistä voisi päätellä, että laki ei aseta estettä tavoitteiden saavuttamiselle: periaatteessa ikäsyrjintäpykäliin voivat vedota kaikenikäiset työntekijät.

Oikeuskäytännössä ei ole juurikaan ratkaisuja, joissa työnantajan olisi katsottu syyllistyneen ikäsyrjintään. Korkeimman oikeuden nettisivuilta ennakkoratkaisuista ei löydy edes asiasanaa ikäsyrjinnälle. Tämä johtunee siitä, että ikäsyrjinnän todistaminen on erityisen vaikeaa. Ikäsyrjintää kuitenkin esiintyy taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuneissa irtisanomis- ja lomauttamistilanteissa.

Lakisääteistä irtisanomisjärjestystä meillä ei ole, vaan työnantajalla on valta valita irtisanottavat työntekijät. Sen sijaan useissa työehto­sopimuksissa on säädetty irtisanomisjärjestyksestä, joka rajoittaa työnantajan oikeutta irtisanoa pitkään työnantajan palveluksessa olleita työntekijöitä. Tavanomaisin eri alojen työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimusten kirjaus on: muusta kuin työnt­ekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä sekä että tämän säännön lisäksi kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään.

Ylempien toimihenkiöiden työehtosopimuksissa on vastaavia kirjauksia, jotka antavat työehtosopimusaloilla työskenteleville jonkinlaisen suojan ikäsyrjintää vastaan. Työtuomioistuimen ratkaisuissa on työnantaja tuomittu korvausvelvolliseksi, jos se ei ole kyennyt näyttämään toteen, että pitkään työnantajan palveluksessa ollut ylempi toimihenkilö olisi ollut ammattitaidottomampi kuin vähemmän aikaa työskennellyt. Työtuomioistuimen tuomiossa 2010–49 todetaan: ”P Oyj ei työtuomioistuimen mielestä ole voinut osoittaa, että uusien projekti­päälliköiden työkokemuksen tai ammattitaidon laatu olisi vastannut vuonna 2007 käyttöön otetun uuden toimintakonseptin vaatimuksia paremmin kuin A:n kokemus ja taito, jotka hänelle ovat karttuneet eri tehtävissä yhtiön palveluksessa kymmenen vuoden aikana.” Vaikka työehtosopimuksissa käsitellään työsuhteen kestoa yhtenä irtisanomis­järjestykseen vaikuttavana tekijänä, on usein ikääntyneillä työntekijöillä työsuhteen kesto kaikkein pisin.

Arto Vainio

Tarvitsetko lakineuvontaa?

Liiton jäsenenä saat lakineuvontaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.