Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista - Lain mukaan

Lopputili ja lomakorvaus

Miten kertyneet vuosilomat pidetään tilanteessa, kun työsuhde on syystä tai toisesta päättymässä?

Lue lisää

Sairausloma – palkallinen vai palkaton?

29.1.2021Pääsääntöisesti työntekijälle maksetaan sairausajan palkka, kun tämä on esittänyt työnantajalle työkyvyttömyydestään luotettavan selvityksen, yleensä lääkärintodistuksen.

Kuinka monta määräaikaista työsopimusta voidaan tehdä peräkkäin?

28.1.2021Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta tehdylle määräaikaiselle työsopimukselle on oltava perusteltu syy.

Irtisanomisajan palkka

28.1.2021Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy jommankumman sopimusosapuolen irtisanoessa työsopimuksen.

Miten pitkään varoitus on voimassa?

28.1.2021Pelkkä esimiehen moite ei ole varoitus, vaan tapahtumat on yksilöitävä ja irtisanomisuhka on selvästi ilmoitettava.

Vakituinen vai määräaikainen työsuhde?

27.1.2021Vakituinen vai määräaikainen työsuhde -problematiikka on hyvin tavanomainen riidan aihe erityisesti julkisella sektorilla.

Sisäilmaongelma irtisanomisperusteena

27.1.2021Työntekijä irtisanottiin välittömän pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, koska hän ei sisäilmaoireiden takia pystynyt työskentelemään yrityksen toimitiloissa.

Kenellä on todistustaakka oikeudessa?

26.1.2021Todistustaakkaa koskevat säännöt ja periaatteet määräävät sen, kumman osapuolen on oikeudessa näytettävä toteen jokin seikka tai olosuhde.

Työn tarjoamisvelvollisuus

22.1.2021Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Työsopimuksen purkaminen työntekijän puolelta

21.1.2021Työsopimus päättyy tavanomaisesti irtisanomalla tai purkamalla. Molemmat päättämistavat ovat laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä sekä työntekijän että työnantajan käytössä.

Alisuoriutuminen

20.1.2021Työsuhteisiin on pesiytynyt uusi termi: alisuoriutuminen.

Sijaisuudet ja määräaikainen työsuhde

19.1.2021Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Johtajien työsuhdeturva

15.1.2021Työsuhdeturva koskee kaikkia työntekijäasemassa olevia henkilöitä.