Siirry pääsisältöön
24.3.2022

YKA – yhteisö yksilön tukena

Yhteiskunta on kiehtonut minua jo lapsesta lähtien. En kuitenkaan ymmärtänyt, miten moninainen yhteiskunta-ala voikaan olla. Minusta ei ollut tarkoitus tulla yhteiskuntatieteilijää. Kun aloitin opinnot Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä, en juurikaan tiennyt yhteiskunta-alan erityisyydestä: en osannut mainita kunnan tai valtion lisäksi juurikaan alan työnantajia, saati tiennyt erilaisista mahdollisuuksista rakentaa omaa tulevaisuutta, kirjoittaa YKA-lähettiläs Sofia Tuovinen.

 

Urapolku ja ylpeys siitä, mitä tekee, kuuluvat mielestäni oleellisesti osaksi yksilön identiteettiä. Koska yhteiskunta-ala ei ollut minulle entuudestaan kovin tuttu, oli myös ammattitietoisuuden sekä -ylpeyden rakentaminen aloitettava lähes nollasta. Liityin onneksi heti opintojeni alussa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn eli tutummin YKAan. 

YKA on yhteiskunta-alan osaajien ammattiliitto. Nimestään huolimatta se ei ole tarkoitettu vain valmistuneille tai työelämässä oleville, vaan YKA toivottaa jäsenikseen myös alaa opiskelevat yhteiskuntaosaajat. 

  

Jäsenedut turvaavat arkea 

Omalla kohdallani jäsenyys on näyttäytynyt monipuolisena etujen ja palvelujen joukkona aina työnhaun sparrauksen palveluista matkavakuutuksiin. Opiskelijajäsenenä palveluiden käyttäminen on ollut minulle ensiarvoisen hyödyllistä mutta myös mahdollista niiden maksuttomuuden vuoksi. 

YKA on aktiivinen viestijä. Tutustuin itse ikään kuin huomaamattani yhteiskunta-alaan jäsenkirjeiden, nettisivuston ja sosiaalisen median kanavien kautta. Sain tietoa muun muassa oikeuksistani työntekijänä, mikä kerrytti itsevarmuuttani hakeutua alan työtehtävin, joiden syrjään pääsinkin kiinni jo opintojeni alkuvaiheessa. Erityisesti liiton laatimat palkkasuositukset helpottivat suuresti työnhaussa. 

Oman alan työt ovat innostaneet minua uusien asioiden äärelle. Palo oppia uutta on minulle arkipäivää. Jäsenyys on mahdollistanut minulle opintojen rinnalla kehittymisen sellaisten asioiden äärellä, jotka innostavat ja kiinnostavat minua, mutta joihin en pysty opinnoissani syventämään. Tällainen teema on ollut esimerkiksi tekoäly. Koulutusten lisäksi olen osallistunut ryhmämentorointiin hahmottaakseni paremmin nykyisen osaamiseni suhdetta tulevaisuuden haaveisiini. Inhimilliseen pääomaan satsaaminen on minulle tärkeää, sillä kyky ajatella laajasti on yhteiskuntatieteilijän suurin valtti. 

  

Huoli tulevaisuudesta on hälventynyt 

YKA on palveluillaan osoittanut minulle, että yhteiskunta-ala on kaikkea muuta kuin persoonaton. Alamme on kirjava kokonaisuus, joka koostuu eri asioista innostuvista osaajista. Olen päässyt tutustumaan erilaisiin urapolkuihin ja työelämätaitoihin sekä saanut tietoa yhteiskunta-alaan vaikuttavista muutoksista. Se, että olen saanut lisätietoa alastamme, on helpottanut minua työelämään liittyvissä paineissa. Hartioilta pudonnut huoli tulevaisuudesta on auttanut minua keskittymään asioihin, joista olen kiinnostunut. 

Hain YKA-lähettilääksi, koska koen, että YKAlta saamani tuki on ollut korvaamatonta. Lähettiläshaun kanssa samaan aikaan hain myös ainejärjestöni työelämä- ja alumnivastaavaksi. Toimimalla näiden teemojen parissa olen halunnut tarjota kokemaani helpotuksen tunnetta myös muille alaa opiskeleville. Erityisesti ainejärjestöni hallituksessa toimiessani hyödynsin viikoittain YKAn työelämään liittyviä palveluja jakamalla tietoa avoimista työpaikoista, kertomalla mielenkiintoisista koulutuksista ja tapahtumista sekä auttamalla yksittäisiä opiskelijoita työnhaussa. 

Kun toimin osana YKAa, koen vahvaa yhteisöllisyyttä. YKA edustaa minulle yhteisöä, jossa yhteisöllisyys korostuu niin henkisessä kuin sosiaalisessakin mielessä. Edes koronapandemia ei pystynyt rikkomaan tätä tunnetta. YKA mukautui vallitsevaan tilanteeseen siirtämällä tapahtumat verkkoon. Tämä muutos on osaltaan mahdollistanut yhteisöllisyyden entistäkin paremmin. Olen etäosallistumisen myötä itsekin päässyt mukaan useampiin tapahtumiin. 

Minulle yhteisöllisyys in sitä, että tunnen tulevani kuulluksi ja huomioiduksi osana järjestöä ja sen kehittämistä. YKA kannustaakin jäseniään olemaan aktiivisia yhteisön ja alamme kehittämisessä. Tule sinäkin mukaan! 

Sofia Tuovinen
YKA-lähettiläs 2021–2022 

 

Liity yhteiskunta-alan ammattilaisten yhteisöön! Kun liityt YKAan 30.4.2022 mennessä, saat liittymislahjana ääni- ja e-kirjapalvelu BookBeatin Basic-paketin käyttöösi kahdeksi kuukaudeksi. Saat lahjan käyttöösi ensimmäisen jäsenmaksusuorituksesi jälkeen. Lisäksi lahjoitamme kolme euroa jokaista uutta jäsentä kohden Mieli ry:lle tai Luonnonperintösäätiölle. Lue lisää!