Siirry pääsisältöön
26.9.2023

YKA vastustaa palkansaajan asemaa heikentäviä toimia

Useat hallitusohjelman työelämää ja työmarkkinoita koskevat toimenpide-ehdotukset heikentäisivät toteutuessaan palkansaajan asemaa merkittävästi. Tästä syystä YKA vastustaa esitettyjä ehdotuksia. 

YKAn hallitus linjasi kokouksessaan liiton vastustavan kaikkia Orpon hallituksen kaavailemia työelämäuudistuksia, jotka heikentävät palkansaajan oikeusturvaa ja lisäävät levottomuutta työmarkkinoilla. 

Heikennyksiä on kaavailtu esimerkiksi työsopimuslakiin. Hallitus on muun muassa esittänyt ensimmäisen sairauspoissaolopäivän muuttamista omavastuupäiväksi, jolloin työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvoitetta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Muita ehdotuksia, joita YKA vastustaa, ovat esimerkiksi määräaikaisten työsopimusten ja irtisanomisen perusteiden löyhentäminen sekä niin kutsuttu lakisääteinen vientivetoinen työmarkkinamalli. Jälkimmäisin tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että valtakunnansovittelijan antama sovintoesitys esimerkiksi naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla ei voisi ylittää vientiliittojen sopimia palkankorotuksia. 

”Hallitusohjelman nimeksi on annettu ‘Vahva ja välittävä Suomi’. Sisältö ei kuitenkaan vastaa otsikkoa. Palkansaajan asemaa ja neuvottelujärjestelmää horjuttavat toimenpiteet heikentävät suomalaista yhteiskuntaa”, toteaa YKAn hallituksen puheenjohtaja Hanna Sauli. 

Useiden hallitusohjelmassa mainittujen toimenpiteiden valmistelu on jo aloitettu tiukalla aikataululla. Esimerkiksi työrauhakysymyksiä käsittelevän työryhmän pitäisi saada tehtävänsä valmiiksi jo lokakuun puolessa välissä. Työryhmä on käsitellyt muun muassa poliittisen työtaisteluoikeuden rajaamista enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmauksiin, tukityötaistelujen rajaamista sekä työntekijälle kaavailtua 200 euron seuraamusmaksua laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta. 

”Työrauhakysymyksiin kajoaminen kaventaa työntekijän oikeuksia ja vaarantaa yhteiskuntarauhan. Rajoittamisen ja sakottamisen sijaan pitäisi keskittyä yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseen esimerkiksi yhteistoimintalakia kehittämällä”, kommentoi YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. 

YKA lausui jo aiemmin työttömyysturvalakia koskevasta hallituksen esityksestä. Lausunnossa kritisoimme sitä, että kaavaillut toimenpiteet kohdistuvat voimakkaasti määräaikaisuuksia ja osa-aikatyötä tekeviin, kuten nuoriin ja naisiin. Tutustu lausuntoon täällä.

Lisätietoa

Simo Pöyhönen