Siirry pääsisältöön
31.1.2020

Tekoälyosaamista yhteiskunnan tarpeisiin

YKA on järjestänyt jäsenilleen tekoälykoulutusta viime syksystä. Molemmat koulutuskerrat tulivat hetkessä täyteen, ja jonotuslistat ovat olleet pitkiä. Tarve aiheen tietämykselle on ilmeinen. Nyt YKA tarjoaakin koulutuksen uudenlaisena verkkokoulutuksena, ja mukana on kouluttajakumppani Goforen lisäksi myös uusia kumppaneita: Lakimiesliitto, Kunteko 2020 -ohjelma ja Digi- ja väestötietovirasto.

Kattava ja vaikuttava koulutusohjelma

– Meille on tärkeää, että pystymme yksilöllisten urakyvykkyyksien lisäksi tarjoamaan jäsenillemme myös kyvykkyyksiä vaikuttaa omaan työhönsä ja toimintaympäristöönsä, sanoo YKAn osaamispalveluiden asiantuntija Heini Hult-Miekkavaara. – Tämä tekoälykoulutus on paitsi ajankohtainen myös käytännönläheinen: konkreettinen, tehokas ja yhteiskunta-alalle kohdennettu.

Yhteiskunnan erilaisia asiointimalleja ollaan muuttamassa asiakaslähtöisimmiksi monitoimijamalleiksi. Monitoimijamallit ovat poikkisektoraalisia ja käsittävät niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoita.

– Pyysimme mukaan Lakimiesliiton, jonka kanssa olemme ennenkin tehneet koulutusyhteistyötä. Molempien liittojen jäseniä on avainasemissa sektoreilla, joissa rakennetaan tekoälyyn liittyviä toimintatapoja ja regulaatiota. Kunteko 2020 -ohjelman (kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma) kautta saavutetaan vielä laajemmin suoraan kunnissa työskenteleviä henkilöitä. Kun mukaan tuli Digi- ja väestötietovirasto, jonka tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa, saimme kasaan erittäin kattavan kokonaisuuden; tuemme myös yksilön kyvykkyyksiä toimia digitaalisessa yhteiskunnassa.

Johtaja Eero Blåfield tuo esille koulutuksen merkitystä Lakimiesliiton kannalta.

– Juristeilla on suuri vastuu tekoälyyn liittyvän sääntelyn kehittämisessä, sen soveltamisessa sekä tekoälyyn liittyvien oikeudellisten riskien ja mahdollisuuksien hallinnassa. Tämä kaikki edellyttää myös tekoälyn substanssin ymmärtämistä.

Kunteko-ohjelman tavoitteena on edistää kuntatyön tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja työelämän laatua sekä tuoda esiin eri puolilla Suomea tehtävää kehittämistyötä.

– On hienoa, että voimme olla mukana tarjoamassa kuntaorganisaatioille laadukasta ja ajankohtaista tekoälykoulutusta, toteaa ohjelman projektipäällikkö Tanja Vierula.

Virkamiehen vastuu tekoälyn tekemistä päätöksistä

Nykyinen lainsäädäntö ei kata automaattista päätöksentekoa, koska ei ole osattu määritellä vastuullista virkamiestä. Julkisuudessa on ollut esimerkiksi automatisoidut verotuspäätökset, joita apulaisoikeusasiamies pitää laittomina. Tekoälymallit pystyvät tuottamaan vastauksia myös tilanteissa, joissa ihminen ei ole tehnyt ennakkopäätöstä.

– On tärkeää, että mallin ratkaisujen todennäköisyyksiä ja herkkyyttä osataan virittää. Tämä vaatii mallintamisen, opetuksen ja testaamisen hallitsemista, sanoo Petri Takala, johtava asiantuntija Goforelta. – Jotta uutta tekoälyteknologiaa voidaan siis hyödyntää, tulee virkamiesten osata määritellä ja opettaa tekoälymalleja. Vastuu niiden päätöksistä on heillä, sitä ei voi lykätä koodareille.

Osaamismerkki todennetusta osaamisesta

– Huippukouluttajien ja käytännönläheisen materiaalin lisäksi päätimme rakentaa tästä koulutuksen oppimistavoitteineen. Osallistujilla on mahdollisuus saada tästä sähköinen osaamismerkki, jolla hän pystyy todentamaan tekoäly-ymmärrystään myös muille, kertoo Heini Hult-Miekkavaara.

Koulutuskalenteriin

Lisätietoa:

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry: osaamispalveluiden asiantuntija Heini Hult-Miekkavaara, heini.hult-miekkavaara@yhteiskunta-ala.fi

Lakimiesliitto: uravalmentaja Heidi Hännikäinen, heidi.hannikainen@lakimiesliitto.fi

KT Kuntatyönantajat: projektipäällikkö Tanja Vierula, Kunteko 2020 -kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, tanja.vierula@kt.fi,

 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä:

Gofore: johtava konsultti Petri Takala, petri.takala@gofore.com, p. 040 563 6272