Siirry pääsisältöön
8.6.2021

Opiskelijan kesätrilogia osa II: Ota työsuhteen perusteet haltuun!

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta moni opiskelija tekee tuttavuutta työelämään tänäkin kesänä. Miten hyvin tunnet työsuhdekiemuroita työsopimuksen allekirjoittamisesta työtodistuksen pyytämiseen? YKAn lakimies kertaa perusasiat ja muistuttaa, että YKAn tarjoamat palvelut ovat täysimittaisesti myös opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden käytettävissä.

Pian koittaa se aika vuodesta, kun kesätyösesonki täysimittaisesti käynnistyy. Kuten YKAn ja SYYn jäsenilleen tekemät kyselyt osoittavat, on koronapandemia vaikuttanut kesätöihinkin. Töiden hakeminen on saattanut hankaloitua, ja joitain kesäksi suunniteltuja työsuhteita on saatettu siirtää myöhemmäksi tai jättää täyttämättä. Toisaalta korona vaikuttaa kesätöihin myös työlainsäädäntöön tehtyjen väliaikaisten muutosten kautta.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta moni jäsenemme tekee kuitenkin tuttavuutta työelämään tänäkin kesänä. Siksipä paikallaan on lyhyt muistutus muutamasta työsuhdejuridiikan perusasiasta sekä YKAn tarjoamista palveluista, jotka ovat täysimittaisesti myös opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden käytettävissä.

Alkuun olennaisin: kesätyötä varten muodostettu työsuhde on työsuhde siinä, missä muutkin. Eroa työsuhteen syntymisessä, työsuhteen ehtojen määräytymisessä tai esimerkiksi työsuhteen päättämisessä ei juurikaan ole, vaan samat lait, työehtosopimusmääräykset sekä juridiset periaatteet pätevät kesät ja talvet.

Samat lait, työehtosopimusmääräykset ja juridiset periaatteet pätevät kesät ja talvet.

Ainakin parista työsuhteen perusasiasta kannattaa olla tietoinen jo siinä vaiheessa, kun työsopimusta allekirjoitetaan. Eikä huolestua pidä siitäkään, vaikka sopimuksesi olisi jo allekirjoitettu; joka tapauksessa sinulle voi olla pelkkää hyötyä, jos tunnet edes perusasiat työsuhteen myötä syntyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä niiden määräytymisestä.

Työsopimussuhde syntyy työsopimuksen solmimishetkellä, ja tehty sopimus sitoo sen solmineita osapuolia. Työntekijän kannalta työsopimuksen tärkeimpinä kohtina voi pitää niitä, joissa sovitaan työntekijäkohtaisista yksilöllisistä asioista, kuten työtehtävistä tai työntekemisen paikasta. Näistä kannattaisikin pyrkiä sopimaan mahdollisimman tarkasti työsopimuksessa. Myös palkkaus voi perustua pelkkään työsopimuksessa sovittuun, mutta usein se määräytyy työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella. Kesätyösuhteessa sovellettava työehtosopimus selviää useimmiten niin ikään työsopimuksesta.

Työsopimuksessa voidaan sopia työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta, jonka tarkoituksena on suoda työsuhteen osapuolille mahdollisuus tarkastella, kuinka työsuhde vastaa sille asetettuja odotuksia. Koeajan kuluessa työsuhde voidaan purkaa päättymään heti ja huomattavasti vähäisemmin perustein kuin koeajan päätyttyä. Eräs koronan vuoksi tehty väliaikainen työsopimuslain muutos koskee koeaikapurkua, ja lakimuutoksen myötä koeaikapurun perusteeksi voi käydä myös tuotannollinen tai taloudellinen irtisanomisperuste. Tällainen irtisanomisperuste voi syntyä esimerkiksi, jos työsopimuksen mukainen työ vähenee koronan vuoksi oleellisesti ja pysyvästi.

Kesätyötä varten tehtävä työsuhde on usein määräaikainen. Määräaikainen sopimus sitoo osapuolia koko määräajan, eikä sen irtisanominen esimerkiksi koronan vuoksi ole lähtökohtaisesti mahdollista. Joskus määräaikaiseen sopimukseen sisällytetään niin kutsuttu irtisanomisehto sopimalla esimerkiksi, että sopimus voidaan irtisanoa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Mutta tällöinkin työnantaja tarvitsee siis irtisanomiseen työsopimuslain mukaisen asiallisen ja painavan irtisanomisperusteen.

Koronasta ja muusta epävarmuudesta huolimatta kesätyöt ovat tänäkin kesänä monille tärkeä ponnahduslauta työelämään.

Koronasta ja muusta epävarmuudesta huolimatta kesätyöt ovat tänäkin kesänä monille tärkeä ponnahduslauta työelämään. Siksipä kesätöistä kannattaakin ottaa kaikki ilo ja hyöty irti. Vaikka työnteon keskeisimpänä pontimena nähdään usein palkka, uskon, että tarjolla on paljon muutakin. Jalan oven väliin ja tulevien suosittelijoiden saamisen lisäksi on luvassa kenties tulevien kollegoiden kanssa työskentelyä, verkostoitumista sekä onnistumisista kumpuavaa aina niin tärkeää itseluottamusta omasta osaamisesta. Haluankin evästää kesätyöhön pian suuntaavia toteamalla: sinä osaat ­­– me autamme.

Auttamisella tarkoitan sitä, että YKA on apunasi työelämän ja myös kesätyöelämän kiemuroissa. Epäselvyyksien tai ristiriitojen ilmetessä kannattaa aina ensin ottaa asia puheeksi työnantajan kanssa. Jollei asia näin toimien selviä, kannattaa seuraavaksi kääntyä työpaikalla toimivien henkilöstön edustajien, kuten luottamusmiesten puoleen. Jollei luottamusmiestä ole tai asia ei luottamusmiehen avullakaan selviä, voit kääntyä YKAn lakineuvonnan puoleen. Lakineuvonnasta saat nopeita ja asiantuntevia neuvoja riippumatta siitä, millä alalla kesätyösi teet.

Lakineuvonnasta saat nopeita ja asiantuntevia neuvoja riippumatta siitä, millä alalla kesätyösi teet.

Ennen kuin kesätyön päätyttyä suuntaat tarmosi opiskeluun tai muihin haasteisiin, muistathan pyytää vielä työtodistuksen. Jos pyydät todistuksen laajana, kirjataan siihen muun muassa arvio työsuorituksestasi. Suppea työtodistus taas sisältää tiedon ainoastaan työnantajastasi, työtehtävistäsi sekä työsuhteen kestosta.

 

Antti Salokoski
YKAn lakimies

Opiskelijan kesätrilogia -sarjassa YKAn asiantuntijat kirjoittavat kolmesta keskeisestä teemasta, jotka koskettavat opiskelijoita kesällä: oman osaamisen käyttäminen ja kehittäminen, kesätyön lakiteknisten solmujen avaaminen ja ansiosidonnaisen työttömyyskassan selkeyttäminen. Lue kesätrilogian aloittanut, erityisasiantuntija Piritta Jokelaisen kirjoittama Mahdollisuuksien kesä -teksti täällä.