Siirry pääsisältöön
17.5.2022

Kysymyksiä ja vastauksia neuvotteluista

Kunta-alan kiistaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei ole saatu toistaiseksi ratkaisua. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotusta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO olisi ollut valmis ehdotuksen läpimenoon.


JUKO irtisanoi torstaina 12.5. kunta-alan pääsopimuksen. Sopimuksen voimassaolo lakkaa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Koko kuntasektoria koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi. Mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Vastaukset yleisiin kysymyksiin on koottu alle.

Kunta-alan pääsopimuksen irtisanominen

Kunnallinen pääsopimus on kunta-alan valtakunnallisen ja paikallisen neuvottelumenettelyn kivijalka. Se määrittelee muun muassa valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten neuvottelu- ja sopijaosapuolet sekä paikallisen sopimisen prosessit. Lisäksi pääsopimuksessa on sovittu neuvottelumenettelystä ja siitä, miten ratkaistaan valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet.


Tänä keväänä on neuvoteltu valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista. Niissä sovitaan palkoista, työajoista ja muista virka-/työsuhteen ehdoista. JUKO neuvottelee kuntasektorilla viisi valtakunnallista virka- ja työehtosopimusta: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

JUKO irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen 11. toukokuuta, koska hyvinvointialueiden aloitushetki 1. tammikuuta 2023 lähestyy. Sen jälkeen neuvottelumenettely ei toimi enää pelkästään kunnallisen pääsopimuksen pohjalta.

Sovittelulautakunnan sovintoehdotus 11. toukokuuta sisälsi JUKOn kannattaman kuntien ja hyvinvointialueiden uuden yhteisen pääsopimuksen. Jos kaikki osapuolet olisivat hyväksyneet sovintoehdotuksen, uusi pääsopimus olisi korvannut vanhan ilman irtisanomista. Koska näin ei tapahtunut, vanha vain kuntia koskeva pääsopimus piti irtisanoa ennen kuin uusi, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen pääsopimus voidaan tehdä sitä haluavien kesken.

Kuntien ja hyvinvointialueiden ammattikirjo on erittäin laaja: on pieniä avainryhmiä ja suuria joukkoja. JUKOlle on tärkeää voida hyödyntää koko yhteenlaskettua volyymiamme myös pienempien ammattiryhmien osalta. Yksi yhteinen pääsopimus tukee tätä päämäärää.

Irtisanominen ei vaikuta jäsenten arkeen. Pääsopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomisaikana työpaikoilla toimitaan samoin kuin pääsopimuksen ollessa voimassa. Paikalliset sopimukset ja neuvottelut jatkuva kuten ennenkin.

Irtisanomisaikana käynnistyvät neuvottelut uudesta pääsopimuksesta. JUKO tavoittelee uuden sopimuksen voimaan tuloa irtisanotun sopimuksen päättyessä.

Pääsopimuksen voimassaolon päättyessä myös paikalliset sopimukset katsotaan irtisanotuksi. Jos uutta pääsopimusta ei saada neuvoteltua ennen irtisanotun sopimuksen päättymistä, paikallisia sopimuksia ei voi enää tehdä. Myöskään paikallisneuvotteluja sopimuksen soveltamisesta ei voi käydä. Erimielisyystilanteessa tulee nostaa kanne työtuomioistuimessa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Kaikki ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta useimmin kysytyt kysymykset löydät täältä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on järjestöllinen toimi, jota käyttämällä palkansaajajärjestöt (ammattiliitot ja neuvottelujärjestöt) pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtoneuvotteluja tai neuvottelujen sovittelua. Kaikkien järjestöllisten toimien tavoitteena on vaikuttaa sopimusneuvotteluihin niin, että JUKOn jäsenliittojen jäsenet saavat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset työehdot.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee ainoastaan työsuhteisia työntekijöitä. Lainsäädäntö estää virkasuhteisen henkilön osallistumisen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Kaikkien ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin kuuluvien tulee osallistua kieltoon, sillä vain näin se vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

JUKOn 18. huhtikuuta ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi.

JUKO on asettanut koko kunta-alalle toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, koska pyrimme painostamaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ta sopimuksen aikaansaamiseksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy, kun sopimukseen päästään ja kiellon päättymisestä tehdään päätös.


JUKO ilmoittaa liitoille ja luottamusmiehille erikseen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä.

Muuta ajankohtaista

 • Osapuolet tunnustelevat mahdollisuuksia jatkaa neuvotteluja
  sovittelulautakunnan sovintoesityksen pohjalta.
 • Työministeri Tuula Haatainen harkitsee, miten työriidan sovittelu
  voisi jatkua.
 • JUKO tiedottaa tilanteen etenemisestä säännöllisesti:
  neuvottelutiedotteet, luottamusmieskirjeet ja JUKO Uutiset. Myös
  JUKOn jäsenliitot tiedottavat jäsenilleen.

YKA maksaa JUKOn päättämiin lakkoihin osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta 100 euroa/lakkopäivä.

Lakkoavustuksen maksamisen ehtona on, että jäsen on liittynyt YKAn jäseneksi viimeistään lakon alkamista edeltävänä päivänä. Jäsenen on toimittava YKAn lakkoa koskevien päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Lakkoavustusta ei makseta, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa. Lakkoavustusta haetaan jälkikäteen lakon toteuduttua.

Löydät ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen sekä linkin hakujärjestelmään täältä.
Lue lisää useimmin kysytyistä, lakkoon liittyvistä kysymyksistä täältä.