Siirry pääsisältöön
26.3.2020

Korona­kriisissä yhteiskunta-alan osaajat turvaavat rakenteet

Koronavirus tuli ja pisti työelämän rutiinit kerralla uusiksi. Jäsenkyselymme mukaan monille poikkeusolot ovat tarkoittaneet lomautuksia ja epävarmuutta, joillekin taas kovaa työpainetta ja ympäripyöreitä päiviä. Miten ykalaiset ovat tilanteen ottaneet vastaan ja miten YKA palvelee muuttuneissa oloissa?

Koronaviruksen leviäminen herättää paljon huolta henkilökohtaisesta terveydestä ja turvallisuudesta. Se muuttaa myös työelämäämme ja työtehtäviämme. Monille poikkeusolot ovat tarkoittaneet lomautuksia ja epävarmuutta töiden jatkumisesta, mutta joillekin puolestaan valtavasti työpainetta ja ympäripyöreitä päiviä erilaisten valmiusohjelmien parissa. Saimme pikakyselyymme mittavan vastausmäärän, yli neljäsosa työssäkäyvistä jäsenistä vastasi viimeviikkoiseen jäsenkyselyyn (ks. Jäsenkysely koronaepidemian vaikutuksista työhön). Kiitokset kaikille hurjien kiireittenkin keskeltä vastanneille! Teemme seurantakyselyn noin kuukauden kuluttua.

Jopa neljännes kyselyyn vastanneista ilmoitti työnsä määrän lisääntyneen; erityisesti kunnissa työpaine tuntuu kasvaneen. Kun samaan aikaan käydään julkisen sektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja julkisen sektorin jäsenkuntamme on aivan keskeisessä roolissa valmius- ja varautumistehtävissä, olisi tärkeää, että näiden sektorien sopimusneuvottelut saataisiin maaliin mahdollisimman pian järkevin sopimusratkaisuin. Tämä vaatii valtiolta ja kunnilta vastuullisuutta työnantajina ja reiluutta sopimuspöydissä.

Pääsääntöisesti uuteen tilanteeseen oli sopeuduttu hyvin. Kyselyn tulosten perusteella etätyö ei tunnu mahdottomalta edes silloin, kun lapset ovat yhtä aikaa kotona. Hallinnan tunteen puuttuminen on kuitenkin kuormittanut monia – etätyötä ei tällaisessa mitassa liene koskaan maailmassa tehty. On luonnollista kokea epävarmuutta.

Yhteistä kaikille on kuitenkin epävarmuus tulevasta – tilanne on meille kaikille täysin uusi.

Kyselyn tulokset osoittavat myös jäsenkunnan moninaisuuden. Joidenkin ryhmien, erityisesti yksityisen sektorin kohdalla esimerkiksi etätyön tavat ovat olleet aktiivikäytössä jo aiemmin, toisaalta esimerkiksi kuntapuolella uusia tapoja kuten videoneuvottelusovelluksia opetellaan enemmän uusina asioina. Yhteistä kaikille on kuitenkin epävarmuus tulevasta – tilanne on meile kaikille täysin uusi. Epävarmassa tilanteessa voi turvata niihin, jotka pitävät huolta ja tukevat. YKA  palvelee ja tukee jäseniään tässä kaikessa sekä palveluiden, edunvalvonnan että virtuaalisten verkostojen keinoin.

Yhteisöstä tukea ja turvaa

Liiton palveluihin ja tavoitettavuuteen tilanteella ei ole merkittävää vaikutusta. Työskentelemme etätöissä, mutta kaikki asiantuntijamme ovat tavoitettavissa kuten aiemminkin ja esimerkiksi koulutuskapasiteettia pyritään lisäämään. Myös työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen on sujunut etänä eri sektoreilla, joten liiton henkilöstö palvelee teitä jäseniä ja työskentelee täysipainoisesti poikkeusolojenkin aikana.

Olethan huomannut, että YKA palvelee sinua verkossa? Kaikki koulutuksemme on toistaiseksi siirretty sähköiselle oppimisalustalle tai pidetään webinaareina. Esimerkiksi oman työhakemuksen hiomiseen saa apua lounastauon lomassa. Pohditko omaa uraasi? Voit varata henkilökohtaisen uravalmennusajan puhelin- tai skypeyhteydellä. Seuraa päivittyvää tietoa urapalveluista täältä: https://yka.fi/palvelumme/jasenpalvelut-ja-edut/urapalvelut/. Jäsenpalvelumme saat kiinni osoitteesta jasenasiat@yhteiskunta-ala.fi ja puhelinnumerosta 010 231 0350.

Jos töiden jatkuminen huolestuttaa, esimerkiksi lomautustilanteessa, ei kannata jäädä yksin vaan kääntyä liiton puoleen. Olemme koonneet tietopaketin eri ongelmatilanteista osoitteeseen https://www.yhteiskunta-ala.fi/uutiset/koronainfo/. Osaava palvelussuhdeneuvontamme palvelee, mikäli asia osoittautuu monimutkaisemmaksi.

Yhteiskuntatieteilijät ovat keskeisessä roolissa kriisin ratkaisemisessa.

Koronakriisi on toki vaatinut pikaisia toimia muun muassa yhteistoimintamenettelyyn, lomautussäädöksiin ja työeläkemaksupaineen helpottamiseen – näillä kaikilla toimilla työmarkkinajärjestöt tähtäävät siihen, että kriisin lauettua työmarkkinat toipuisivat nopeasti eikä tilanteen ollessa päällä kukaan menettäisi tarpeettomasti työtään. Myös yritysten toimintaedellytykset halutaan turvata. Kriisin taloudelliset ja inhimilliset seuraukset tulevat olemaan joka tapauksessa syvät. Näissäkään asioissa ei pidä jäädä yksin – YKA palvelee riippumatta työmarkkina-asemastasi. Tuemme työnsä väliaikaisesti tai pysyvämmin menettäviä erilaisin työllistymispalveluin. Eri maakunnissa toimivat akavalaisten liittojen yhteiset työnhakuryhmät tarjoavat tukea ja taitoja työttömille työnhakijoille. Pohjois-Suomessa palvelee Urasampo, Varsinais-Suomessa Urapurje, Pirkanmaalla Uratehdas ja Uudellamaalla Rekryboosteri/Työnhakuveturi.

Uusi tilanne haastaa meitä monella tapaa. Yhteiskuntatieteilijät ovat keskeisessä roolissa kriisin ratkaisemisessa ja myös siinä, että yhteiskunnan rakenteet toimivat kutakuinkin normaalisti myös kriisin aikana. Ykalaisten työ on mittaamattoman arvokasta.

Muista, että YKA-yhteisö on aina tukenasi.

Kirjoittajat:
Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja
Maria Teikari, palvelujohtaja