Siirry pääsisältöön
24.5.2023

Johtajalle herkkyys on vahvuus

Herkät ihmiset ovat työelämän kameleontteja, jotka pystyvät lukemaan toisten ihmisten tarpeita ja odotuksia erityisen hyvin. Herkkiä ihmisiä löytyy kaikkialta – myös johtajien joukosta. Herkkyys on johtajan voimavara, jonka potentiaali kannattaa hyödyntää, sanoo kirjailija, HTM Mari Valonmeri

Sain äskettäin palautetta eräältä coachaamaltani esihenkilöltä. Hän kertoi, että koki ensimmäistä kertaa tulleensa kohdatuksi niin, ettei hänen tarvinnut vakuuttaa toista siitä, miten hän näkee ja kokee maailman. Tuntui uskomattomalta, että tämä herkkä, empaattinen ja aikaansaava henkilö koki vasta nyt ensimmäistä kertaa tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. En kuitenkaan yllättynyt, sillä hän ei ole suinkaan ainoa herkkä johtaja, jota ei ole työelämässä vielä täysin ymmärretty. 

Käsitteen ”erityisherkkä” (highly sensitive person, HSP) on kehittänyt psykologian tohtori, psykoterapeutti Elaine Aron, joka on tutkinut aihetta 1990-luvulta alkaen. Aronin ja muiden tutkijoiden mukaan ihmisistä noin 15–20 prosenttia on hermostoltaan erityisen herkkiä. Herkkyyttä ilmenee niin aikuisissa kuin lapsissakin sekä kaikissa kulttuureissa. Myös ainakin sadalla eläinlajilla on havaittu herkkyyttä. Suurin osa erityisherkistä on introvertteja, mutta kaikki introvertit eivät ole erityisherkkiä. 

Herkän ihmisen aivot toimivat virittyneemmin kuin henkilön, joka ei ole erityisherkkä. Näin ollen he pystyvät helpommin tunnistamaan ja ymmärtämään, mitä ympärillä tapahtuu. Erityisherkkyys on tunnistettu liittyvän tiettyihin aivoaktivaation geeneihin ja malleihin: ominaisuus ei siis ole vain hypoteettinen, vaan totta myös fysiologisesti. 

Jokainen erityisherkkä on omanlaisensa, mutta tutkimusten mukaan heitä yhdistää neljä asiaa: 

  1. Voimakas emotionaalinen reaktiokyky eli empatia
  2. Vivahteiden vaistoaminen
  3. Taipumus ylivirittyneisyyteenä
  4. Syvällinen asioiden käsittely 

 

Herkät työelämässä 

Viidennes ihmisistä on hermostollisesti herkkiä, joten heitä löytyy jokaisesta organisaatiosta ja kaikilta organisaation tasoilta. Koska herkät ovat vähemmistössä, haasteena on, että heidän tarpeensa ja potentiaalinsa jäävät usein huomaamatta. Herkät ovat kuitenkin varsinaisia työelämän kameleontteja, koska he pystyvät tulkitsemaan toisten ihmisten tarpeita ja odotuksia erityisen hyvin. He kokevat joskus erillisyyttä, koska he tuntevat asiat voimakkaammin kuin toiset. Herkille on myös äärimmäisen tärkeää saada työskennellä työyhteisössä, jonka arvomaailma vastaa heidän omaansa. 

Työelämässä herkkyyttä on tarkasteltu aiemmin pääasiassa ylivirittyneisyyden näkökulmasta. Herkkyyttä on joskus virheellisesti verrattu myös herkkähipiäisyyteen. Jokainen on varmaankin kuullut jostakusta sanottavan, että ”Irma on niin herkkä, että sille ei voi edes mitään sanoa”. 

Kyse ei ole siitä, etteikö herkkä ihminen kestäisi suoraa, rehellistä ja avointa puhetta: loukkaavampaa on se, jos ei-herkkä ihminen määrittelee sen, mitä herkkä heidän mielestään kestää. Olipa vastapuoli herkkä tai ei, jokaisella on vastuu puhua toista arvostavasti. 

Herkkä ihminen kuormittuu, jos sanat ja teot ovat keskenään ristiriidassa tai jos palautumiseen ei ole riittävästi tilaa. Arvostavassa ja turvallisessa työympäristössä herkkä ihminen on useimmiten pidetty työmyyrä.
 

Inhimillisempää työelämää herkkien johtajien avulla 

Yhteiskuntamme kaipaa herkkiä johtajia lukemattomista syistä. Herkillä ihmisillä on tyypillisesti hyvät ihmis- ja vuorovaikutustaidot: he osaavat kuunnella, ovat empaattisia, toimivat diplomaattisesti ja kykenevät asettumaan toisen asemaan. 

Herkkiä johtajia yhdistää usein myös taito reflektoida omaa ja muiden toimintaa sekä tästä taidosta syntyvä vahva itsetuntemus. He ovat tyypillisesti hyvin selvillä omista ihmis- ja johtamiskäsityksistään. Lisäksi herkille johtajille tunnusomaista on korkea integriteetti, pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja halu kehittyä ihmisenä. 

Herkkyys ei siis ole heikkoutta – päinvastoin! Vaikka herkkyyttä ei olekaan perinteisesti pidetty hyvän johtajan ominaisuutena, on käsitys vähitellen muuttumassa. Uskon, että olemme väsyneitä huonoon ja kovaan johtamiseen, jatkuvaan suorittamiseen ja ihmiset ohittavaan vuorovaikutukseen. Herkät johtajat voisivat olla avainasemassa inhimillisemmän työelämän sanansaattajina, esimerkiksi työssä jaksamiseen liittyvien haasteiden ratkomisessa. Olisiko vihdoin aika antaa herkkyyden loistaa? 

 

Mari ValonmeriMari Valonmeri

Mari Valonmeri on johtamisen psykologiaan erikoistunut HTM, business coach ja mind coach. Hän on työskennellyt vuosia työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistehtävissä. Marilta ilmestyi juuri tietokirja Herkät johtajat (Basam Books, 2023).

Testaa, oletko erityisherkkä Mari Valonmeren verkkosivuilla olevan testin avulla.

 

Tämä kirjoitus on osa Ykalaiset esihenkilöinä ja johtajina -teemakokonaisuutta. Lue lisää täältä.