Siirry pääsisältöön
24.8.2022

Akavalaiset liitot Helsingin palkkasotkusta: Palkanlaskenta on kriittinen asia

Helsingin kaupungin kriisiytynyt palkanmaksu edellyttää heti lisää resursointia palkanmaksuhallintoon, vaativat hallinnon työntekijöitä edustavat Akavan liitot. Oikein maksetut palkat ovat työnantajan tärkein velvollisuus.

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet viime keväästä lähtien ja kestäneet useita kuukausia. Palkanmaksuongelmat kriisiytyivät, kun Helsingin kaupunki otti käyttöön uuden Sarastia-palkanmaksujärjestelmän.

Järjestelmän käyttöönotto huhtikuussa näyttäytyy liian heikosti resursoidulta, kritisoivat akavalaiset hallinnon ammatteja edustavat liitot.

Oikeasti maksetut ja ajallaan tulevat palkat ovat työntekijän perusoikeus ja työnantajan tärkein velvollisuus. Kun tämä perusta murtuu, työnantaja vakavasti laiminlyö velvollisuuttaan ja työntekijöitten luottamus työnantajaan heikentyy, liitot toteavat.

 

Palkanlaskenta on kriittinen erityisala

Kunta-alan palkanlaskenta vaatii erityisosaamista ja kunta-alan useat sopimukset tietämystä sopimusten sisällöstä. Ilman työ- ja virkaehtosopimustietämystä ei palkan ja sen erilaisten lisien määräytymistä voi tehdä oikein.

Nyt tämä työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta on siirretty jo ennestään työllistetylle esihenkilötasolle. Onko oikein raskauttaa heitä palkanlaskennan erityiskysymyksillä?

Uuden järjestelmän käyttöönotto on jo sinänsä vaativa prosessi. Siinä tarvitaan perehdytystä, koulutusta ja resursointia käynnistysvaiheen järjestelmän opetteluun. Jos samaan aikaan järjestelmän käyttäjien määrä laajennetaan, käynnistysprosessin vaikeusaste vähintään tuplaantuu.

Esihenkilöt eivät pääsääntöisesti ole työehtosopimusten yksityiskohtien asiantuntijoita. Siksi esihenkilöille tulee antaa riittävästi koulutusta sovellettavan työehtosopimuksen sisällöstä.

Voi myös kysyä, onko tarvetta lisätä esihenkilöiden työtaakkaa erityisosaamisella, joka keskitettynä palveluna voisi toimia tehokkaammin.

 

HR-osaamista on resursoitava riittävästi

Työnantajaosaaminen on tärkeä, jotta työntekijöiden luottamus tasapuoliseen ja sopimusten mukaiseen kohteluun säilyy. Työ- ja virkaehtosopimusten sisällön tuntemus ja tulkintaosaaminen edellyttävät riittävää tämän asian hallintoon määritettyä henkilöstöä.

Helsingin kaupungin työntekijöillä on oikeus saada palkkasaatavat viivästyskorkoineen viipymättä ja kaupungin on korvattava työntekijöille aiheutuneet taloudelliset vahingot. Samalla Helsingin kaupungin tulee selvittää, pitääkö esihenkilöiden työehtosopimusosaamista lisätä vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Akavan Erityisalat
Suomen Ekonomit
Suomen Lakimiesliitto
Tekniikan Akateemiset
Tradenomit

Tarvitsetko apua työ- tai virkasuhdeasioissa?