Siirry pääsisältöön

Työttömyysturva

Palvelumme  Jäsenpalvelut ja -edut Työttömyysturva

YKAn palkansaajajäsenä kuulut Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon, joka maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sekä vuorottelukorvausta.  

Ansiopäiväraha on melko pienenkin palkan perusteella tuntuvasti suurempi kuin Kelasta saatavat ansiotasosta riippumattomat työttömyysetuudet.

Jos jäät työttömäksi

Tutustu työttömyyskassa Erkon ohjeisiin ja toimi niiden mukaisesti.  

  1. Ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
  2. Hae ansiopäivärahaa Erkon ohjeiden mukaisesti.
  3. Hyödynnä jäsenetuihisi kuuluvia YKAn urapalveluita.
  4. Jos sinulla ei ole työssäoloehtoa kerrytettynä työttömyyskassan jäsenyysaikana, hae työttömyyskorvausta Kelasta.

Lue Erkon ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. 

Lue Erkon ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.  

Työhistorian riittävyyden (20 vuotta) voit varmistaa jo ennakkoon lähettämällä asiaa koskevan pyynnön työttömyyskassaan:

https://www.erko.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot/

(vuorottelukorvausta koskevissa asioissa sähköpostiosoite on: vuorottelu@erko.fi)

Kassa saa suoraan Eläketurvakeskuksesta tiedot työhistoriastasi, joten eläkeotetta ei tarvitse itse toimittaa kassalle. Jos kuitenkin on joitakin työssäoloon rinnasteisia aikoja, jotka eivät näy eläkeotteessa, ne pitää itse selvittää kassalle (ellei riittävä työssäolohistoria kerry varsinaisista työssäolojaksoista).

Työhistoriaa laskettaessa työntekoon rinnastettavana aikana otetaan huomioon aika, jolta henkilölle on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka erityishoitorahaa. Työntekoon rinnastettavana aikana otetaan lisäksi huomioon hoitovapaa-aika sekä varusmies- ja siviilipalvelusaika.

Jos työssäoloon rinnasteiset ajat eivät näy Eläketurvakeskuksen rekisteriotteesta, hakijan on selvitettävä ne maksajalle erillisellä luotettavalla todistuksella. Eläkevakuutettuun ansiotyöhön rinnastettavien aikojen olemassaolo on usein varmistettavissa Kansaneläkelaitokselta tai muusta viranomaislähteestä saatujen tietojen perusteella. Esimerkiksi hoitovapaa-ajasta ei Kansaneläkelaitokselta kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa saatavissa tietoja riittävän pitkältä ajalta. Tällöin henkilön tulee esittää muu luotettava selvitys hakemuksensa tueksi. Tilanteesta riippuen näytöksi voidaan hyväksyä esimerkiksi työnantajalta, Kansaneläkelaitokselta tai verottajalta saatu selvitys.

Ansiopäivärahaa voit saada vain, jos sinulle on kertynyt työssäoloehto työttömyyskassan jäsenyysaikana.  

Katso lisätietoa työssäoloehdosta ja jäsenyysehdosta Erkon sivuilta.

Ansiopäivärahan suuruuden voit laskea päivärahalaskurilla.

Jos olet ennen YKAan liittymistä kuulunut johonkin työttömyyskassaan, työttömyysturvaedut seuraavat mukanasi, kunhan toisesta kassasta eroamisen ja YKAn kautta kassaan liittymisen välillä ei ole kulunut yli 30 päivää.  

Kassan vaihtaminen on mahdollista työssä ollessa, mutta ei työttömänä tai palkattomalla vapaalla ollessa. 

Opiskelijoiden jäsenmaksu ei sisällä työttömyyskassan jäsenmaksua. Opiskelijana voit kuitenkin liittyä työttömyyskassaan ja kerryttää työssäoloehtoa jo opiskeluajan töillä maksamalla jäsenmaksuusi lisämaksun. Siten voit saada ansiopäivärahaa heti valmistumisen jälkeen, jos jäät silloin työttömäksi.

Lue lisää opiskelijoiden kassajäsenyydestä!

Jos toimit yrittäjänä, sinun tulee hoitaa työttömyysturva-asiat itse. Yrittäjänä voit liittyä Yrittäjäkassaan. Palkansaajakassaan kuulumattomana yrittäjänä voit hakea alennusta (50 %) YKAn jäsenmaksuun.

Jos olet siirtymässä palkkatyöstä yrittäjäksi, tutustu YKAn oppaaseen ”Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän työttömyysturva”.

Tutustu Erkon ohjeisiin sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n ohjeisiin.

Yksilöllisissä ulkomailla työskentelyä ja työttömyysturvaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä Erkon asiakaspalveluun.