Siirry pääsisältöön

Opiskelun taloudellinen tuki

Opintotuki

  • Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea haetaan Kelasta.
  • Opintoraha on valtion rahoittama avustus, joka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa.
  • Asumislisä on valtion rahoittama avustus, joka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille.
  • Opintolainan myöntää hakemuksesta pankki. Se maksetaan pankkien varoista ja takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Valtiontakauksen ansiosta lainalle ei tarvita muuta vakuutta.

 

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea myönnetään ammatilliseen tai ammattitaitoa parantavaan koulutukseen, jota järjestetään julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Aikuiskoulutustuen myöntäminen edellyttää ansiotyöstä poissaoloa opintovapaalla sekä ansionmenetystä vähintään kaksi kuukautta kestävältä koulutusajalta. Aikuiskoulutustukea myönnetään henkilölle, jonka päätoiminen yritystoiminta tai palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Tämän lisäksi edellytetään pääsääntöisesti, että henkilöllä on työhistoriaa koulutuksen alkamiseen mennessä vähintään kahdeksan vuotta. Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto on 15 kuukautta. Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastosta. Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa.

 

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on alle 68-vuotias. Lisäksi edellytetään, että hän on ollut Suomessa eläkevakuutetussa työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta ennen tutkinnon suorittamista. Työhistoriaan voidaan laskea myös EU- ja ETA-maissa ja Sveitsissä vakuutettu työ. Ammattitutkintostipendin suuruus on pääsääntöisesti 400 euroa. Stipendi on verovapaa etuus. Stipendiä haetaan Työllisyysrahastosta.

 

Lainkohdat: Opintotukilaki ja laki aikuiskoulutusetuuksista

Opas päivitetty 1.7.2019