Siirry pääsisältöön
15.3.2021

YKAn ja SYYn kymmenen teesiä opiskelijoiden hyvinvoinnista

YKA ja SYY: opiskelijan hyvinvointipamfletti

  • Koulutuksen resurssien on oltava tasolla, jolla opetusta on mahdollista järjestää laadukkaasti ja opiskelijan hyvinvointia tukien.
  • Opinto- ja uraohjausta on oltava saatavilla kaikille opiskelijoille. Opintojen sujumista ja opiskelijan omia valintoja tukevat ohjauspalvelut edistävät hyvinvointia sekä opintojen jälkeistä työllistymistä ja luovat tulevaisuususkoa.
  • Opiskelijoille on oltava tarjolla riittävästi matalan kynnyksen tukea jaksamisen ongelmiin. Apua on saatava nopeasti ja helposti, jo ennen ongelmien syvenemistä. Opintopsykologien määrää yliopistoilla on lisättävä. Myös opiskeluterveydenhuollon ja mielenterveyspalveluiden resursseja ja saatavuutta on parannettava.
  • Opintokokonaisuuksien työmäärän on oltava kohtuullinen suhteessa suorituksen laajuuteen. Esimerkiksi koronapandemian vuoksi etänä suoritettavia opintoja on kehitettävä siten, ettei etäopiskelu lisää opiskelijan tosiasiallista työmäärää. Opintojen kuormittavuutta on seurattava systemaattisesti.
  • Opetuksessa ja suoritustapojen valinnassa on huomioitava erilaiset opiskelijat. Monipuoliset ja joustavat kurssien toteutukset edistävät erilaisten oppijoiden ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden mahdollisuuksia edetä opinnoissaan. Oppimateriaalien heikko saatavuus ei saa vaikeuttaa opintoja.
  • Opiskelijalla oltava oikeus lepoon ja palautumiseen. Opiskelu on opiskelijan työtä, ja oppiminen vaatii vastapainoksi palautumista siinä missä työntekokin. Eri järjestelmien asettamat paineet opinnoissa etenemiselle ja nopealle valmistumiselle asettavat keskiöön suoritukset, ei itse oppimista.
  • Opiskelijan toimeentulon aiheuttamaan kuormitukseen on puututtava. Opintotuen pitää mahdollistaa sekä täysipäiväinen opiskelu että mahdollistaa työn ja opiskelun joustava yhteensovittaminen. Nostamatonta opintolainaa ei pidä katsoa opiskelijan tuloksi viimesijaisen sosiaaliturvan käsittelyssä.
  • Opiskelijat on otettava mukaan tekemään heidän jaksamiseensa ja hyvinvointiinsa vaikuttavia päätöksiä. Ongelmien ratkaiseminen ei voi olla uusi kuorma jokaisen yksilön kannettavaksi, vaan muutosta rakenteisiin ja toimintatapoihin on etsittävä kaikilla päätöksenteon tahoilla opiskelijoita kuunnellen.
  • Koulutusjärjestelmään ja opiskeluun liittyviä järjestelmämuutoksia pitää arvioida hyvinvoinnin näkökulmasta. Liian usein fokus on vain tehokkuudessa.
  • Poliittisessa päätöksenteossa on huomioitava erilaisten valintojen sukupolvivaikutukset. Vastuuta hyvinvoinnista on jaettava oikeudenmukaisesti eri sukupolvien kesken.

#hyvinvointiaNYT