Siirry pääsisältöön
14.2.2022

YKA: Työllisyystoimet oikeansuuntaisia – mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun tulee säilyä laajana

YKA pitää hallituksen viime viikolla julkaisemia työllisyystoimenpiteitä pääosin oikeansuuntaisina, mutta suhtautuu varauksella omaehtoisen työttömyysturvalla opiskelun kiristämiseen.  

Työttömän päivärahaoikeus työtuntien määrän sijaan palkkaperustaiseksi 

Jatkossa tehtyjen työtuntien määrän sijaan oikeus ansiosidonnaiseen perustuu työttömän tuloihin. Uudistus on tervetullut askel kohti yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa eli tilannetta, jossa työssäoloehtoa voisi kerryttää saman aikaan sekä yrittäjä- että palkansaajatyöllä.  

– Tuloihin perustuva tarkastelu helpottaa myös vaihtelevilla viikkotunneilla, mutta suhteellisen säännöllisesti työskentelevien, esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuutta päästä työssäoloehdon piiriin, toteaa YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. 

Lisäksi hallitus päätti luopua tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa. 

 

Kiristystä omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevien työnhakuvelvoitteisiin  

Työttömyysturvan varassa opiskelevien on jatkossa haettava nykyistä enemmän töitä. Nykyisellään omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevilla on kevennetty työnhakuvelvoite, mutta jatkossa työttömyysturvalla opiskelevien on haettava töitä yhtä tiuhaan kuin muiden työttömien. Poikkeuksena ovat ilman toisen asteen koulutusta tai muutoin hankittuja ammatillisia valmiuksia olevat, jotka jäävät jatkossakin kevennetyn työnhakuvelvoitteen piiriin.  

Mahdollisuus osaamisen päivittämiseen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Työttömillä työnhakijoilla tulisi olla joustavat ja laajat mahdollisuudet täydentää osaamistaan yksilöllisistä tarpeistaan lähtien.  

– On tärkeää, että omaehtoisen opiskelun mahdollisuus säilyy laajana jatkossakin. Ehtojen kiristäminen ei ole pidemmän päälle tarkoituksenmukaista, Pöyhönen korostaa.  

 

Vahvistusta työkykyyn, opiskelijoiden hyvinvointiin ja työssäkäyntiin 

Hallitus käynnistää työturvallisuuslain uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa työkyvyn tukemista ja työelämässä pysymistä. Tarkastelulle on tarvetta, sillä laki ei nykyisellään muun muassa huomioi tarpeeksi psykososiaalista kuormittumista.  

Hallitus panostaa lähivuosina myös opiskelijoiden palveluihin yhteensä 4 miljoonalla eurolla. Kyseessä on tärkeä panostus opiskelijoiden hyvinvointiin ja mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvuun. 

Myös opiskelijoiden opintotuen tuloraja nousee 50 prosenttia normaalitasosta. Työnteko opiskelun ohella edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistä, ja monelle työssäkäynti on myös taloudellinen välttämättömyys. Jatkossakin opiskelijoiden tukimuodon tulee mahdollistaa myös täysipäiväinen opiskelu.