Siirry pääsisältöön
28.6.2022

YKA lausui TE-palveluiden uudistamisesta: osaava ja motivoitunut henkilöstö on uudistuksen onnistumisen tae

YKA antoi 27.6. lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunnossa YKA painottaa henkilöstön muutosturvaa ja oikeuksien takaamista uudistuksessa sekä laadukkaiden palveluiden tärkeyttä.  

Hallitus linjasi vuosi sitten keväällä puoliväliriihessä työ- ja elinkeinopalveluiden siirrosta kuntiin. Uudistus tarkoittaisi, että nykyisin valtion järjestämisvastuulla olevat TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Valtiolla säilyy jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä. 

Uudistuksesta seuraa mittavia henkilöstösiirtoja TE-toimistoista kuntiin ja kuntayhtymiin sekä valtion eri toimijoiden välillä. Kunnan tulee noudattaa valtiolta siirtyvän henkilöstön osalta valtion virka- ja työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun, jonka jälkeen henkilöstö siirtyy kuntia koskevan VES/TES-sopimuksen piiriin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muutoksia työehtoihin kuten palkkaan ja työaikaan. Kaavaillussa muodossaan uudistus koskisi noin 500 ykalaista valtion ja kuntien palveluksessa. 

”Valtiolla ja kunnissa työllisyysasioita hoitaa nykyisin osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kaavaillun uudistuksen onnistumisen keskeisenä edellytyksenä on, että tästä osaavasta työvoimasta pystytään pitämään muutosprosessissa kiinni”, toteaa YKAn julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen. 

YKA esittää vähintään yhden vuoden irtisanomissuojaa muutoksen kohteena oleville kuntien ja valtion työntekijöille.

YKA esittääkin vähintään yhden vuoden irtisanomissuojaa muutoksen kohteena oleville kuntien ja valtion työntekijöille, jona aikana taataan työntekijöiden työn jatkuvuus ja palveluiden kitkaton siirtyminen uusille työllisyysalueille.  

Samalla on tärkeää, että muutokset henkilöstön palkkauksessa (=palkkojen harmonisointi) tulee suorittaa kaikkien muutoksen kohteena olevien työntekijöiden (sekä kunta että valtio) osalta ylimmän palkkatason mukaan. 

Edellisten lisäksi YKA kiinnittää lausunnossaan huomiota palveluiden järjestämiseen.   

”Uudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei työvoimapalveluiden alueellinen toteuttaminen johda palveluiden pirstaloitumiseen ja eri viranomaisten välisen yhteistyön vaikeutumiseen. On elintärkeää, että jatkossakin ykalaisilla on pääsy laadukkaiden ja monipuolisten työvoimapalveluiden piiriin asuinpaikasta riippumatta”, summaa YKAn erityisasiantuntija Ainomaija Rajoo

Lue lisää

Voit tutustua kaikkiin YKAn jättämiin lausuntoihin Lausunnot-sivulla.