Siirry pääsisältöön
17.11.2023

Vuoden 2024 yhteiskuntatieteilijä on politiikan tutkija Hanna Wass

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on valinnut Vuoden 2024 yhteiskuntatieteilijäksi politiikan tutkija Hanna Wassin. Valinta julkistettiin Yhteiskuntatieteilijäpäivässä 17.11.2023.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien. Kunniamaininnalla tuodaan esiin yhteiskunta-alan ammattilaisten monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Edelliseksi, vuoden 2023 yhteiskuntatieteilijäksi, valittiin Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä kollektiivi, jota Emil Kastehelmi, John Helin ja Eerik Matero luotsaavat.

Vuonna 2024 vuoden yhteiskuntatieteilijän kunniamaininnan saa politiikan tutkija, yleisen valtio-opin dosentti ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani Hanna Wass. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja on tutkinut demokratiaa, edustuksellisuutta ja poliittisen osallistumisen edellytyksiä erityisesti eriarvoisuuden näkökulmasta. Wassin tuotantoon kuuluu yli 200 julkaisua.

Muiden tehtäviensä ohella hän johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa NATOpoll-hanketta, jossa tutkitaan suomalaisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kohdistamia odotuksia. Lisäksi hän on yksi Suomen vaalitutkimuskonsortion perustajajäsenistä ja toimii konsortion johtoryhmässä.

Vuoden yhteiskuntatieteilijän valinnan tekee Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n hallitus.

”Hanna Wass on tuonut sekä yhteiskunta-alaa että alan asiantuntijuutta näkyville uudella ja virkistävällä tavalla. Hän on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija, vaikuttaja, tutkija ja tieteen popularisoija. On erityisen hienoa, kuinka hän on ollut näkyvä mediassa nimenomaan yhteiskuntatieteilijänä ja kuinka hän edistää yhteiskunta-alan yhteisöllisyyttä”, YKAn hallituksen puheenjohtaja Hanna Sauli perustelee valintaa.

Wass toteaa, että valinnan perustelut lämmittävät mieltä.

”Akateemiseen asiantuntijuuteen kohdistuu monenlaisia tiedeyhteisön sisäisiä ja yhteiskunnallisia odotuksia. Olen keski-iän kapinassani pyrkinyt vähitellen muokkaamaan työrooliani enemmän itseni näköiseksi ja olla siten osaltani laajentamassa tutkijoista julkisuudessa muodostuvaa kuvaa. Tuntuu hurjan merkitykselliseltä, että se saa osakseen tunnustusta nimenomaan ammattiliitolta.”

 

Tukiraha Politiikasta.fi:lle

Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö tai kollektiivi saa mahdollisuuden antaa YKAn tarjoaman 2 500 euron suuruisen tukirahan valitsemalleen kiinnostavalle ja tärkeälle yhteiskunnalliselle toimijalle. Hanna Wass päätti antaa tukirahan Politiikasta.fi-verkkolehdelle.

Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen lehti, joka yleistajuistaa yhteiskuntatieteitä ja erityisesti politiikan tutkimusta. Se on palkittu muun muassa vuonna 2019 Suomen tiedetoimittajain liiton vuoden tiedeviestintäpalkinnolla.

”Valitsin tukirahan saajaksi Politiikasta.fi:n, sillä se tekee äärettömän arvokasta työtä tieteen popularisoimiseksi”, Wass perustelee.

YKA onnittelee lämpimästi Vuoden 2024 yhteiskuntatieteilijää!

 

Kuva: Susanna Kekkonen

Lisätietoja

Aiemmat Vuoden yhteiskuntatieteilijät

2023 Ukrainan tilannekarttaa ylläpitävä kollektiivi (Emil KastehelmiJohn Helin ja Eerik Matero)
2022 Dekaani, VTT Juho Saari
2021 Työelämäprofessori, VTT Martti Hetemäki
2020 Ilmastopääosaston kansainvälisen yksikön päällikkö, taloustieteen tohtori Elina Bardram
2019 Hallitusammattilainen, VTM Mikki Inkeroinen
2018* Kirjailija, päätoimittaja, VTK Koko Hubara
2016 Yrittäjä, VTM Pauliina Seppälä
2015 Puheenjohtaja, VTM Pertti Torstila
2014 Yrittäjä, VTM Anna-Marja Vainio
2013 Toimittaja-kirjailija, VTM Matti Rönkä
2012 Professori, VTT Sixten Korkman
2011 Professori, YTM, FT Marja-Liisa Manka
2010 Toimitusjohtaja, VTT Cay Sevón
2009 Kaupunginjohtaja, HTM Antti Rantakokko
2008 Toimitusjohtaja, VTL Suvi-Anne Siimes
2007 Kehittämiskonsultti, VTT Esa Pohjanheimo
2006 Toiminnanjohtaja, YTM Marita Ruohonen
2005 Oikeusministeri, VTM Leena Luhtanen
2004 Päätoimittaja, YTT Matti Virtanen
2003 Professori, VTT Antti Eskola
2002 Dosentti, VTT Teija Tiilikainen
2001 Pääjohtaja, VTK Jorma Ollila
2000 Tutkija, VTL Anu Kantola
1999 Komissaari, VTK Erkki Liikanen

*Valinta muutettiin koskemaan tulevaa vuotta.