Siirry pääsisältöön
12.6.2023

Vastuullisuus kehittyy vain sääntelyä parantamalla

Kuluttajien on tänä päivänä lähes mahdotonta tietää ostamansa tuotteen ilmasto- tai ihmisoikeusvaikutuksia. Kansalaisjärjestö Finnwatch edistää sääntelyä, joka velvoittaa yrityksiä kantamaan vastuunsa. Yhteiset säännöt luovat oikeudenmukaisempaa työelämää globaalilla tasolla. Siksi YKA tuki Finnwatchin työtä lahjoittamalla järjestölle 50 senttiä jokaista toukokuun jäsenkyselyn vastausta kohden. Lopullinen lahjoituspotti on 750 euroa.

Kun Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finériltä kysyy, mikä motivoi yrityksiä ilmastotekoihin ja ihmisoikeuksien edistämiseen, vastaus on yksiselitteinen. Yritystoimintaa ohjaava sääntely on työkalu, joka pakottaa yritykset tarkastelemaan omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta.

”Olemme kuluttajina tottuneet siihen, että ruokakaupassa ei tarvitse miettiä, sairastunko tästä tuotteesta. Ajattelen, että ihmisoikeuksista ja ympäristöstä huolehtimisesta tulee tulevaisuudessa samanlainen asia kuin kuluttajaturvallisuudesta. Eli kuluttajan ei tarvitse enää miettiä sitä”, Finér sanoo.

Finnwatch on kansalaisjärjestö, joka tutkii yritysvastuuta. Sen tavoitteena on vaikuttaa yrityksiin, sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien yritysten ihmisoikeus-, ilmasto- ja verovastuullisuutta. Tämän hetken kuumin puheenaihe yritysvastuullisuuden kentällä on EU:n valmistelema yritysvastuudirektiivi, joka tulee toteutuessaan laajentamaan yritysten vastuuta ihmisoikeuksista ja ympäristöstä. Finér kertoo Finnwatchin seuranneen direktiivin valmistelua viimeisen vuosikymmenen ajan.

”Ongelma on se, että yritysten arvoketjut eivät ole läpinäkyviä. Kuluttaja ei pysty tietämään, mistä esimerkiksi sähköautojen akkumineraalit tulevat. Usein yritykset eivät itsekään tiedä kaikkia raaka-aineketjuja.”

Uusi sääntely on yritysvastuun kannalta käänteentekevä, sillä se pakottaa suurimmat yritykset selvittämään niiden arvoketjuissa olevat ympäristö- ja ihmisoikeusriskit sekä puuttumaan niihin.

 

Vastuullisuusteot vaativat tietoa siitä, missä mennään

Valmisteilla oleva yritysvastuudirektiivi on saanut yritykset toimimaan tai ainakin valmistautumaan muutoksiin. Tulevaisuudessa yrityksiltä vaaditaan uudenlaista läpinäkyvyyttä myös tiukentuvilla raportointivaatimuksilla. Sonja Finér kertoo, että läpinäkyvyyden vaatimus on välttämätön, jos yritykset haluavat parantaa vastuullisuuttaan.

Vastuullisuudessa ensimmäinen askel on selvittää, millaisista oloista ja millä keinoin oman yrityksen raaka-aineet tuotetaan. Finnwatchin tutkijat analysoivat yrityksiä niiden tarjoaman tiedon, kuten raporttien ja vuosikertomusten avulla. Tietoa saadaan myös yrityksille osoitetuista kyselyistä, joihin yritykset vastaavat kiitettävästi.

”Meillä Suomessa monet yritykset ovat valinneet avoimuuden linjan. Ihan eri tavalla toimitaan esimerkiksi Keski-Euroopassa.”

Sen lisäksi, että vastuullisuustyöllä päästään pureutumaan tuotteiden ilmasto- ja ihmisoikeusvaikutuksiin, on vastuullisuuden tutkimisesta ja tulosten kommentoinnista hyötyä myös yrityksille. Tarkastelussa saatetaan löytää erilaisia puutteita, jotka korjaamattomina voisivat riskeerata yrityksen tulevaisuuden.

 

Vihreä siirtymä vaatii raaka-aineita – mutta mistä ne tulevat ja millä hinnalla?

Liian hitaasti käynnistyneet toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat ajaneet yritykset tilanteeseen, jossa omia toimintatapoja täytyy päivittää nopealla aikataululla. Esimerkiksi vihreä siirtymä tarkoittaa käytännössä sähköverkkojen lisäämistä, autokannan sähköistämistä sekä lisääntyvää akkutuotantoa.

”Tämä tulee lisäämään materiaalipainetta, mikä tarkoittaa lisää kaivostoimintaa, mahdollisesti myös uusilla alueilla. Jos kaivostoiminnan tämänhetkisiin kestävyysongelmiin ei puututa, se voi pahimmassa tapauksessa hidastaa vihreää siirtymää.”

Finérin mukaan yritysten näkemys materiaalien hankintaprosessista on käännettävä kokonaan päälaelleen. Aikaisemmin yritykset keskittyivät pääasiassa löytämään hyviä materiaaleja ajattelematta niiden tuotanto-olosuhteita. Nyt valmisteilla oleva lainsäädäntö pakottaa huomioimaan myös hankintojen ilmasto- ja ihmisoikeusvastuullisuuden.

– Tutkimustensa avulla Finnwatch pystyy tuomaan esiin työntekijöiden oikeuksien loukkauksia, ja nostamaan niitä ostajayritysten sekä kansalaisten ja päättäjien tietoon. Tämä johtaa usein muutokseen. Esimerkiksi vuonna 2021 paljastimme ongelmia Outokummun alihankkijan kaivoksella Brasiliassa, mikä johti isoihin muutoksiin Outokummun vastuullisuustyössä”, Finér kertoo.

 

Vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä

Yritysvastuu on kehittynyt viime vuosina hyvään suuntaan, mutta Finnwatchin kaltaisilla järjestöillä on edelleen paljon tehtävää. Esimerkiksi valmisteilla oleva yritysvastuudirektiivi tulee todennäköisesti koskemaan vain suurimpia yrityksiä.

Finér vakuuttaa, että sääntelyn aukot otetaan myöhemmin käsittelyyn, kunhan direktiiviä on ensin päästy testaamaan käytännössä. Tällaista yritysvastuun parissa työskentely on – kehittymistä oikeaan suuntaan aina askel kerrallaan.

 

YKA tuki Finnwatchin työtä lahjoittamalla järjestölle 50 senttiä jokaista toukokuussa 2023 toteutetun jäsenkyselyn vastausta kohden. Lahjoituspotti oli kokonaisuudessaan 750 euroa. Lue lisää jäsenkyselystä!

 

Teksti: Meri Parkkinen