Siirry pääsisältöön
17.3.2023

Valitse tasa-arvo

 

Kuvassa Minna Canth istumassa salongissaan. Kuva on vuodelta 1891.

Minna Canth istumassa salongissaan, 1891. Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

 

”Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu” on monelle tuttu hokema, joka mainitaan erityisesti tasa-arvoasioiden yhteydessä. Tasa-arvon edistämisessä ongelmana ei kuitenkaan ole suuttumuksen tai hyvien ratkaisuehdotusten puute. Suurin este nykytilan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan välissä on se, että kauniit ajatukset tasa-arvon edistämisestä jäävät vain puheen tasolle. 

Tutkijat Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo arvioivat tovi sitten hallituksen tekemää tasa-arvopolitiikkaa Politiikasta-lehdessä. Tuomio oli selvä. Vähiten tasa-arvo oli edennyt työelämäkysymyksissä. Samanpalkkaisuutta edistänyt palkka-avoimuusesitys kaatui loppumetreillä. Raskaus- ja perhevapaasyrjintään puuttuminen ei edennyt edes esitykseksi. Muualla yhteiskunnassa asennoituminen tasa-arvoon näkyy esimerkiksi niin, että mielipidepalstoilla ja somen keskustelualustoilla pelkästään tasa-arvon mainitseminen aiheuttaa suoranaista vihaa. 

Tasa-arvon vastustaminen ei kuitenkaan ole ainoa ongelma. Selvityksissä on käynyt ilmi, että yksi keskeisimpiä tasa-arvon etenemisen esteistä on haluttomuus sitoutua ja osaamattomuus priorisoida tasa-arvotyötä. Esimerkiksi ministeriöiden tasa-arvo-osaamisessa on runsaasti vaihtelua, eikä virkakunta ole aina sitoutunut tasa-arvon edistämiseen. Monilla työpaikoilla tilanne on sama. Lain vaatimat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat laaditaan, mutta toimenpiteet ovat usein puutteellisia ja seuranta olematonta. Tasa-arvoa ei kerta kaikkiaan pidetä tärkeänä. 

Tasa-arvon kohdalla ongelma ei ole se, etteikö suuttumisen arvoisiin ongelmiin olisi olemassa tarpeeksi ravisuttavia ideoita. Ongelma on se, että valintaa ei tehdä. Politiikan mankelissa tasa-arvoa ei tunnuta arvostettavan niin korkealle, että tasa-arvon edistäminen olisi aidosti yksi valintakriteeri päätöksiä tehtäessä. 

Ennustan, että Minna Canthin päivä on täynnä kauniita sanoja ja lupauksia tulevasta. Ne eivät kuitenkaan riitä. Erilaiset rakenteet hidastavat tasa-arvon toteutumista, ja niiden horjuttamiseksi asenteiden on muututtava. Muutos syntyy valinnoissa. 

Iso joukko ykalaisia tekee päätöksiä tasa-arvoon liittyen: miten tasa-arvosuunnitelmia toteutetaan, mitä neuvottelupöydissä ajetaan, mitä hanketta rahoitetaan, mitä lakihanketta edistetään tai jopa, mitä hallitusohjelmaan kirjataan. 

Tasa-arvon päivänä on helppo puhua tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta, mutta puheiden todellinen paino punnitaan vasta valintojen hetkellä. Tehdään me yksilöinä, yhteisönä, työmarkkinatoimijoina ja yhteiskuntana valinta tasa-arvon puolesta myös huomenna. Mikään nimittäin ei muutu, jos näitä valintoja ei tehdä. 

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Ainomaija Rajoo
erityisasiantuntija