Siirry pääsisältöön
31.3.2011

Vaadi kirjallinen työsopimus – myös kesätyössä

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullisesti solmittu työsopimus on siis sinällään yhtä pätevä ja velvoittava kuin kirjallinen.

Jos kuitenkin työntekijän ja työnantajan välillä syntyy erimielisyyttä sopimuksen ehdoista, suullisen sopimuksen solmineen työntekijän asema on käytännössä selvästi heikompi kuin kirjallisen sopimuksen tehneen. Jos työsopimus on tehty suullisesti, on riitatilanteessa usein vaikea näyttää toteen, millaisista ehdoista on sovittu.

Tästä syystä työntekijän edun mukaista on vaatia työsopimus aina kirjallisena – myös lyhytkestoisissa työsuhteissa kuten kesätöissä. Sopimus tulee tehdä ennen työnteon aloittamista ja siihen on syytä sisällyttää kaikki ehdot, joista työntekijän ja työnantajan välillä sovitaan. Osaakaan ehdoista ei siis kannata jättää suullisen sopimisen varaan tai myöhemmin sovittaviksi.


Jos ei ymmärrä kaikkien sopimusehtojen merkitystä tai jos jokin sopimuskohta ei ole yksiselitteinen, työnantajalta kannat-taa pyytää täsmennystä siihen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Jos edellä mainitut ehdot eivät ilmene kirjallisesta työsopimuksesta, työnantajan on annettava niistä kirjallinen selvitys työntekijälle vähintään kuukauden kestävässä työsuhteessa.

Monet työsuhteen ehdot määräytyvät lain mukaan siten, että työsopimuksessa ei voida pätevästi sopia työntekijän kannalta epäedullisemmista ehdoista. Esimerkiksi vuosilomaa on lain mukaan annettava vähintään tietty määrä. Lyhytkestoisessa työsuhteessa vuosilomat maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä, ellei erikseen sovita lomien pitämisestä työsuhteen aikana.

Työajan osalta työnantaja saattaa tarjota sopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtunnit vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Tällaisen sopimuksen solmimista työntekijän on syytä harkita tarkkaan, sillä se antaa työnantajalle oikeuden päättää yksipuolisesti työtuntien määrästä. Tällöin saattaa käydä niin, että työn tekemiselle ei välillä olekaan tarvetta esimerkiksi sääolo-suhteiden vuoksi ja työntekijäjää kokonaan vaille palkkaa kyseiseltä jaksolta.

Jos on syytä epäillä, että työnantaja pyrkii sisällyttämään sopimukseen lain vastaisia ehtoja tai jos ei ymmärrä jonkin ehdon merkitystä, kannattaa ottaa yhteyttä SVAL:n palvelus-suhdeneuvontaan ennen sopimuksen hyväksymistä. Neuvontapalvelut ovat myös opiskelijajäsenten käytettävissä.

Jukka Nohteri
lakimies

Työsopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat ehdot:

  • Työnantajan ja työntekijän nimi sekä koti- tai liikepaikka
  • Työnteon aloittamisajankohta
  • Työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste, jos työsopimus on määräaikainen
  • Koeajan pituus, jos sovitaan koeajasta
  • Työntekopaikka
  • Työtehtävät
  • Sovellettava työehtosopimus, jos sellainen alalla on
  • Palkan suuruus ja mahdolliset luontoisedut sekä palkanmaksukausi
  • Työaika

Tarvitsetko lakineuvontaa?

Liiton jäsenenä saat lakineuvontaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.