Siirry pääsisältöön
22.11.2022

SYY: Monipuoliset opiskelutavat turvattava

Korkeakoulut mukautuivat nopeasti koronaviruksen vaatimaan etätyöskentelyyn, mutta tuolloin löydetyt ratkaisut ollaan unohtamassa vielä nopeammin. Eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille tulee taata mahdollisuus myös etäopiskeluun, vaatii Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry. 

Viime vuosien koronapandemia alkaa olla osa uutta normaalia, ja korona-ajan tuomat muutokset yliopistojen opetukseen ovat jälleen murroksessa. Opiskelijoita on alettu vaatia takaisin kampuksille perinteisille massaluennoille unohtaen täysin, mitä viime vuosina opittu etäopiskelu mahdollistaa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa massaluentoja esitetään videolähetyksinä (Yle, 8.9.) Helsingistä Vaasan kampukselle ja päinvastoin. 

Yliopistot järjestävät jälleen hienosti paljon kaivattua lähiopetusta, mutta kaikissa tilanteissa läsnäolopakolliset luennot eivät ole paras tapa järjestää opetusta. Etäopetuksen käytännöt toivat mukanaan mahdollisuuden aika- ja paikkariippumattomaan opiskeluun. Nyt tämä mahdollisuus on vaarassa kadota paluussa kampuksille. Opetusta ei tule antaa luentosaleissa vain opetuksen vuoksi, vaan opiskelijoille on tarjottava mahdollisuus valita, että kokevatko he läsnäolon opintojensa kannalta tärkeänä. 

Osa korona-aikana opintonsa aloittaneista ei ole missään vaiheessa edes muuttanut opiskelupaikkakunnalleen. Fyysisen läsnäolon vaatiminen kampuksilla aiheuttaa etäopiskelijoille kohtuuttomia vaatimuksia järjestää elämäntilanteensa siten, että läsnäolovelvoitteet täyttyvät. Lisäksi elin- ja matkakustannukset ovat nousseet huomattavasti, joten kauempaa yliopistolle matkustavat joutuvat epätasa-arvoiseen tilanteeseen, kun aikaa ja rahaa kuluu matkustamiseen. Tämä ei rasita ainoastaan opiskelijaa ja hänen lompakkoaan, vaan se kuormittaa myös ympäristöä. Opiskelukeinojen vähentämisellä yliopistot sahaavat omaa oksaansa vaarantaessaan opiskelijoiden nopean valmistumisen. 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry vaatii yliopistoja säilyttämään mahdollisuuden osallistua opetukseen niin sanotulla hybridimallilla, jossa vaihtoehtoina on osallistua opetukseen sekä paikalla että etäyhteyksin. Tiedostamme, että hybridiopetuksen järjestäminen lisää opetuksen vaikeusastetta, ja yliopistojen tuleekin tarjota opettajilleen mahdollisuus hankkia siihen vaadittava osaaminen sekä varustaa opetustilat tarvittavalla laitteistolla. Etäyhteydet ovat tarjonneet paljon uusia mahdollisuuksia työpaikoilla. Myös yliopistojen tulee pysyä kehityksessä mukana.

Lisätietoja

Suvi Kilpijärvi, puheenjohtaja
Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat
044 293 0585
syy-puheenjohtaja@yka.fi

SYY

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry on jokaisen valtio-, yhteiskunta- tai hallintotieteitä opiskelevan oma etujärjestö. Kattojärjestömme on akavalainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. SYY ry:n jäsenistö koostuu Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen perustutkintoa suorittavista jäsenistä. Jäseniä SYYssä on noin 2 500.