Siirry pääsisältöön
23.9.2021

SYY-blogi: Paikkarit yhteisöjä rakentamassa pandemian jälkeisessä ajassa

Jälleen kaunis ja kuulas syksy on saapunut ja on aika palata kesän huiskeista takaisin opintojen pariin. SYY-Kuopiossa olemme huojentuneita, että alkava lukuvuosi 2021 näyttää koronarajoituksien suhteen vapaammalta kuin sitä edeltävä vuosi. Tulevaan syksyyn lähdemme liikkeelle odottavaisin ja jännittävin mielin. Niin sanotun koronalamautumisen jälkeen järjestötoiminnan käynnistely ja ihmisten pariin palaaminen on tervetullutta ja tuntuu erittäin virkistävältä.

Vaikka eristäytyminen ja etäily on aiheuttanut yksinäisyyttä ja luonut vieraantumisen tunnetta yliopisto- ja opiskelijayhteisöstä, on se myös havahduttanut ajattelemaan aivan uudella tavalla yhteisöllisyyden, osallistumisen ja järjestötoiminnan merkitystä opintojen aikana. Näistä eletyistä, merkittävistä, arkea murskanneista tapahtumista on syntynyt uudenlaista valveutumista, josta seuraa halu vaikuttaa. Elämän ja sen tuomien mahdollisuuksien ainutlaatuisuus ja haavoittuvuus ovat paljastuneet karulla ja odottamattomalla tavalla, joka on jättänyt jälkensä myös opiskelijoiden järjestötoimintaan.

SYY-Kuopiossa pohdimmekin, kuinka voisimme olla entistä merkityksellisempiä? Kuinka pääsisimme yhä lähemmäs opiskelijaelämän todellisia haasteita ja etenkin heitä, jotka liittyvät jollakin tapaa tulevaisuuden näkymiin, työelämään ja oman asiantuntijuutensa hahmottamiseen?

 

Miten rakentaa yhteisöllisyyttä pandemian jälkeisessä ajassa?

Pandemian jälkilaineissa ajatus alkaa hiljalleen kääntymään takaisin yhteisiin hetkiin, toimintaan ja niiden merkitykseen. Haasteeksi nouseekin uudella tavalla yhteisöllisyyden ja järjestötoiminnan uudelleenrakentaminen pandemian jälkeisessä ajassa. Etäily tuntuu tuoneen opintoihin, kuin työelämäänkin, uudenlaisen ulottuvuuden, jossa opiskelijat toimivat entistä itsenäisemmin ja vapaammin. Yliopisto ei ole enää pelkästään fyysinen yhteisö, joka on sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Tällä on suora vaikutus myös SYY:n opiskelijajärjestötoimintaan.

Etäopiskelu tekee opinnoista ja niiden suorittamisesta joustavampaa ja mahdollistaa opiskelun myös toiselta paikkakunnalta käsin. Uudenlainen vapaus ja toisaalta itseohjautuvuus tuntuvat vaikuttavan siihen, miten ihmiset ovat valmiita sitoutumaan opintojen ohella pyörivään järjestö/oheistoimintaan. Vaikuttaa sille, että rima sisällön suhteen on noussut korkeammalle. Kun opiskelijoilta vaaditaan enemmän, myös he vaativat enemmän. Aika on rahaa, niin sanotusti. Opiskelijajärjestötoiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että järjestötoiminnan sisällön tulee olla entistä merkityksellisempää, arvoa antavaa ja mielellään konkreettisesti vaikuttavaa opintojen etenemisen ja urakehityksen kannalta.

Vaikka yhteisöllisyyden kaipuu pandemian jälkeen on voimakas, tämä itsessään ei välttämättä takaa SYY:n paikkaritoiminnan jatkuvuutta. Opiskelun muuttuneet olosuhteet ja käytännöt sekä niiden keskinäisvaikutus tulee ottaa huomioon järjestötoiminnan suunnittelussa. Esimerkiksi kuinka SYYn ja YKAn resursseja ja palveluita voidaan tuoda yhä lähemmäs opiskelijoita? Sisällön ja toiminnan uudistamisen lisäksi uusia haasteita tuottavat niin uusien kuin vanhojenkin opiskelijoiden saavutettavuus.

Vuorovaikutus järjestön ja jäsenistön välillä muuttuu sitä löyhemmäksi mitä vähemmän on fyysisiä kohtaamisia ja tapahtumia. Tulevaisuuden kannalta pohdittavia asioita ovatkin esimerkiksi miten, nykytilaa ja tulevaisuutta ajatellen, tapahtumia tulisi järjestää? Etänä vai livenä? Kuinka ottaa huomioon toisella paikkakunnalla asuvat ja yhdenvertaisuus tapahtumiin osallistumisen suhteen? Miten etä/hybridiopiskelun mahdollisuus vaikuttaa uusien aktiivien löytymiseen? Kuinka saada ihmiset innostumaan järjestötoiminnasta?

 

Järjestötoiminta palaa uomiinsa

SYY-Kuopiossa huomattiin, että koronan jättämä lovi paikkaritoiminnassa on syvä. Hetkittäin tuntui siltä, että järjestötoiminnalta tippui pohja etäopiskelun ja eristäytymisen vuoksi. Huolestuttavaa oli huomata, että vuonna 2020 fukseja ja mahdollisia uusia SYY-aktiiveja oli hyvin vaikea saavuttaa. Tästä syystä uuden hallituksen kasaaminen oli haastavaa. SYY-Kuopio vuoden 2021 hallitus jäikin kooltaan edellisiä vuosia pienemmäksi ja osalle hallituksen jäsenistä tuli useampia pestejä vastuulleen. Toimivaltainen hallitus saatiin kuitenkin kasaan ja SYY-Kuopion toiminta turvattua.

Hieman jännityksellä odotamme, kuinka tulevana syksynä käy uuden hallituksen kokoamisen kanssa. Myös sen alkuun saattaminen tulee olemaan aikaisempia vuosia haastavampaa, sillä tämä vuosi lienee monelle nyt hallituksessa olevalle aktiivikonkarille viimeinen. Koronan vuoksi jokavuotinen vaihtuvuus hallituksen jäsenissä on jäänyt olemattomaksi. Toisaalta toivoa menettämättä, täysin tuoreen hallituksen kasaaminen voi olla myös juuri se asia mitä järjestötoiminta itseään uusintaakseen tarvitsee!

Lopuksi SYY-Kuopiossa koemme onnistumisen tunnetta siitä, että selvisimme kuluneesta vuodesta. Olimme toistemme tukena ja yhdessä tsempattiin lukuvuosi pakettiin. Nyt olemmekin päässeet uusien opiskelijoiden pariin ja suurena toiveena on, että etenkin uudet fuksit ja edellisvuoden fuksit pääsisivät kiinni opiskelijayhteisöön. Näihin tunnelmiin toivomme kaikille paikkareille sekä YKAlle valoisaa syyslukukautta syksyn pimeydestä huolimatta!