Siirry pääsisältöön
17.1.2023

YKA vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää

Tänään käynnistyvä Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kampanja kutsuu myös kansanedustajaehdokkaita mukaan sitoutumaan periaatteisiin.

Mukana kampanjassa on 64 suomalaista järjestöä: YKAn lisäksi esimerkiksi Soste, Amnesty International, Greenpeace, Marttaliitto, SAK, STTK sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Haluamme lopettaa kiistelyn siitä, tehdäänkö tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Eduskuntavaaleissa on keskusteltava siitä, miten tarvittavien toimien oikeudenmukaisuus varmistetaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa. 

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua. 

– Yhteiskunta-alan osaajat ovat avainasemassa oikeudenmukaisen siirtymän tekemisessä. Ilmastokriisi on ratkaistava tänään. Siksi YKA on mukana tässä kampanjassa. Kannustamme kaikkia jäseniämme tutustumaan ja sitoutumaan oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin, kommentoi YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

– Oikeudenmukainen siirtymä edellyttää määrätietoista politiikkaa, joka huomioi erityisesti haavoittuvat ryhmät ja heikommassa asemassa olevat. Oikeudenmukaisella ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla voidaan lisätä hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta, sanoo Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas.

 

Miten voit osallistua?

Oletko ehdolla eduskuntavaaleissa ja haluat edistää oikeudenmukaista siirtymää? Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi.

Jos et ole ehdolla, voit tukea oikeudenmukaista siirtymää esimerkiksi kannustamalla eduskuntavaaliehdokkaita tutustumaan ja sitoutumaan periaatteisiin, herättelemällä keskustelua aiheesta omissa verkostoissasi tai julkaisemalla somessa aihetunnisteella #OikeudenmukainenSiirtyma. Kampanjasivu oikeudenmukainensiirtyma.fi tarjoaa valmiita työkaluja ja somepohjia keskustelua varten.

Mikä on ekologinen siirtymä?

  • Ekologisella siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.
  • Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.
  • Yrityksissä, teollisuudessa tai vaikkapa kunnassa ekologinen siirtymä voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja puhtaaseen energiantuotantoon, kiertotalousratkaisuihin ja vetyteknologiaan, ja erilaisten uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa.
  • Haasteena on rajata kulutus planeetan kantokyvyn mukaan oikeudenmukaisuudesta ja talouden rattaiden pyörimisestä huolehtien.

Koonnut: Aleksi Vienonen
Lähteet: Ympäristöministeriö ja Finnwatch