Siirry pääsisältöön
17.1.2022

Mitkä hyvinvointialuevaalit ja miksi niistä pitäisi kiinnostua?

Tulevat aluevaalit määrittelevät, ketkä päättävät hyvinvointialueiden palveluista ja hallinnon järjestämisestä. Jotta historiallisessa muutoksessa onnistutaan, tarvitaan ennen kaikkea hallinnollista osaamista. Aluevaalit ovat siis hyvän hallinnon vaalit.

 

Vuonna 2022 luodaan 21 hyvinvointialuetta, jotka kattavat koko maan Helsinkiä lukuun ottamatta. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleissa neljän vuoden mittaiseksi kaudeksi.

Uusien hyvinvointialueiden tehtävä on järjestää kansalaisille heidän elämäntilanteisiinsa sopivat ja tehokkaat palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palveluiden on oltava kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Tammikuussa 2022 käytävät ensimmäiset hyvinvointialueet ovat ratkaisevassa roolissa: tulevalla vaalikaudella nimittäin päätetään, millaisia palveluita alue tarjoaa ja miten kunkin alueen hallinto järjestetään.

Tähän asti sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen on ollut kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä. Nyt nämä siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. On tärkeää, että jokaisella hyvinvointialueella kyetään pitämään kuntien ja alueiden välinen yhteistyö tiiviinä. Kunkin alueen on järjestettävä toimintansa laadukkaasti. Hallinnon on oltava läpinäkyvää ja vaikuttavaa.

Kun uudistuksessa liikkuu vastuita kuntien, alueiden ja valtion välillä, on paitsi erilaisten järjestelmien, myös erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamisessa työtä. Uudistus ei saa luoda uusia siiloja hallintorajojen välille, vaan sen pitää sujuvoittaa yhteistä toimintaa. Esimerkiksi työllisyyspalveluilla ja hyvinvointialueilla on keskenään paljon yhteistä toimintaa ja rajapintoja. On pidettävä huoli, että näiden yhteispeli toimii jatkossakin.

 

Käytä ääntäsi aluevaaleissa

Moni ykalainen työskentelee hyvinvointialueuudistuksen valmistelutehtävissä. Siksi liitto haluaa esimerkiksi omassa viestinnässään tuoda esiin tämän henkilöstöryhmän tuntoja. Hyvinvointialueiden valmisteluvaihe on ollut toistaiseksi monenkirjava. Aikataulu on ollut useilla alueilla haastavan tiukka. Valmisteluun liittyvien haasteiden paikkaamiseksi on tärkeää, että hyvinvointialuevaltuustoihin valitaan sellaisia päättäjiä, jotka edistävät hyvää hallintoa ja yhteistyötä alueilla.

Valmistelun keskeinen haaste on ollut riittämättömät resurssit. Osaajista ja työvoimasta on uudistuksessa pulaa, mikä kuormittaa nykyisiä valmistelijoita ja aiheuttaa eritahtisuutta alueiden välille. YKA ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO selvittävät parhaillaan kokemuksia hyvinvointialuevalmistelusta, sen tähänastisesta onnistumisesta ja valmistelijoiden jaksamisesta.

On tärkeää, että hyvinvointialuevaltuustoihin valitaan päättäjiä, jotka tukevat hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista alueilla. Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse myös Suomen historian suurimmasta liikkeenluovutuksesta, jossa yli 200 000 työntekijää siirtyy uusien alueiden palvelukseen.

Aluevaltuustoissa päätetään, mitä ja millaisia palveluita kansalaiset tulevilla hyvinvointialueilla saavat. On siis tärkeää, että käytät ääntäsi näissä vaaleissa.

 

Simo Pöyhönen
YKAn toiminnanjohtaja