Siirry pääsisältöön
7.12.2016

Mitä luottamusmiehet oikein tekevät

Luottamusmiehet ovat olleet viime vuosina runsaasti esillä niin lehtien sivuilla kuin tv-uutisissakin. Syynä tähän ovat taloudellisesti ankeat ajat ja yt-neuvottelujen suma.

 

Kun ihmisiä irtisanotaan, työntekijäpuolen kommentit joutuu yleensä lausumaan luottamusmies. Tästä on voinut jopa saada sellaisen kuvan, että heidän pääasiallinen työnsä on edustaa työntekijöitä tuotannollis-taloudellisissa yt-neuvotteluissa. Näin ei kuitenkaan ole.

– Se on vain pieni osa luottamusmiehen tehtävistä. Heidän on tarkoitus olla linkki työnantajan ja työntekijän välillä. Tavoitteena on hyvä yhteistyö ja konfliktien välttäminen. Lähtökohta on siis hyvin positiivinen, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön, JUKOn järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen.

Samaa mieltä on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n pääsihteeri Teemu Hankamäki.

– Työn pitäisi olla kaikkea muuta kuin tuotannollis-taloudellisia yt-neuvotteluita. Harmi kyllä viime vuodet se on ollut varsinkin yksityisellä puolella hyvin pitkälle juuri sitä. Ne vievät energiaa ja kaikki muu hyvä yhteis-toiminta jää helposti, hän sanoo.

Olemme kutsuneet Niskasen ja Hankamäen saman pöydän ääreen kertomaan, mitä kaikkea muuta luottamusmiehet tekevät. Niskanen tuo pöytään julkisen puolen näkökulman, Hankamäki yksityisen.

 

Luottamusmies on tukihenkilö

Tähän väliin lienee syytä todeta, että yhtä ainoaa luottamusmiehen työnkuvaa on mahdoton määritellä. Se vaihtelee suuresti työpaikasta riippuen ja muutamia erilaisia titteleitäkin löytyy.

Isoilla työpaikoilla esimerkiksi valitaan luottamusmiesten keskuudesta pääluottamusmies, joka kantaa kokonaisvastuun ja edustaa koko henkilöstöä. Heihin törmää pääasiassa julkisella puolella.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, voidaan valita niin sanottu luottamusvaltuutettu, jolla on hieman pienemmät valtuudet ja oikeudet kuin luottamusmiehellä. Heitä tapaa varsinkin yksityisellä puolella.

Molemmat asiantuntijat korostavat, että luottamusmiesten tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimusten ja työelämää koskevien lakien noudattamista työpaikalla. Tästä sai aikoinaan alkunsa itse työnkuvakin.

– Koko järjestelmä lähti liikkeelle sopimusyhteiskunnan vakiintumisen myötä. Luottamusmiehiä tarvittiin, jotta työpaikoilla saatiin aikaiseksi työntekijöiden ja työnantajan yhteinen näkemys tehdyistä työsopimuksista. He valvoivat, että näitä sopimuksia noudatettiin, Niskanen kertoo.

Nykyään luottamusmies on myös tukihenkilö.

– Hän on työntekijöiden olkapää, johon nojataan monissa asioissa. Jo pelkkä titteli kertoo paljon. Kyseiseen tehtävään valitaan henkilö, johon luotetaan. Luottamusmies tukee esimerkiksi silloin, jos työpaikalla tulee hankaluuksia, Niskanen sanoo.

Luottamusmiehillä onkin yleensä paljon tietoa esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimuksista sekä työlainsäädännöstä, ja he neuvovat näihin liittyvissä asioissa. Usein he hoitavat ammattiliittonsa jäsenhankintaakin ja tiedottavat sen toiminnasta.

Olennainen osa luottamusmiehen työtä on edustaa työntekijöitä, kun työpaikalla tehdään erilaisia paikallisia sopimuksia. Vähemmän valistuneet työnantajat saattavat ajatella, että luottamusmies on lähinnä riesa, mutta asiantuntijoiden mukaan totuus on aivan päinvastainen.

– Työnantajallahan on siinä yksi henkilö, jonka kanssa voi hoitaa kymmenien tai jopa satojen ihmisten asioita. Yhteistyökumppanuutta tässä on tarkoitus hakea, ei vastakkainasettelua., Hankamäki sanoo.

 

Harva on päätoiminen

YTN:n rekisterissä on noin 1 700 luottamusmiestä ja näiden varahenkilöä. JUKOn tilastoissa taas on 3 829 pääluottamusmiestä, luottamusmiestä ja varamiestä. Määrät kuulostavat suurilta, mutta harva tekee työtä päätoimisesti.

– Varsinkin yksityisellä puolella se on hyvin harvinaista. Uskoisin, että 99 prosenttia tekee luottamusmiehen töitä jollakin intensiteetillä oman työn ohessa. Yleensä halutaan pitää kiinni omasta ammatillisesta tekemisestä ja oman osaamisen säilymisestä, Hankamäki kertoo.

Niskanen sanoo, että julkisella puolella päätoimisia luottamusmiehiä on enemmän, muttei sielläkään riittävästi kasvaneisiin vaatimuksiin nähden. Tällä hetkellä monet tarvitsisivat myös luottamusmiestehtäväänsä enemmän aikaa.

– Esimerkiksi sote- ja aluehallintouudistus tekee tuloaan ja viime aikoina on tullut paljon viestiä, että sitä valmistaviin tehtäviin pitäisi saada aikaa varsinaisilta töiltä, Niskanen kertoo.

 

Olkapäälläkin on olkapäänsä

Molemmat asiantuntijat toteavat, että tänä päivänä on ajoittain vaikea löytää uusia luottamusmiehiä. Syy lienee pitkälti alussa mainituissa yt-uutisissa. Harva haluaa vapaa-ehtoisesti niihin neuvottelupöytiin.

Moni saattaa myös ajatella, että luottamusmies on työntekijöiden ja työnantajan välisenä linkkinä ikävästi puun ja kuoren välissä.

– Kai sen joissakin tilanteissa voi niinkin kokea, mutta kyllä asioihin täytyy osata suhtautua ammattimaisesti. Luottamusmies on työntekijöiden edustaja, joka hoitaa heidän asioitaan, ei sen enempää tai vähempää, Hankamäki toteaa.

– Juuri noin. Asiat pitäisi pystyä näkemään asioina, Niskanen komppaa.

Tukea on aina saatavilla. Tiukoissa tilanteissa luottamusmiestä auttavat JUKOn, YTN:n ja oman liiton lakimiehet sekä muut asiantuntijat. Työpaikan olkapäälläkin on siis omat olkapäänsä, joihin nojata.

Uusien luottamusmiesten kouluttamiseen on varattu runsaasti resursseja ja lisä-oppia tarjoavat vuosittain järjestettävät luottamusmiespäivät ja muut koulutustilaisuudet.

– Aluksi tärkeintä on, että tahtotila on oikea ja ihminen haluaa lähteä mukaan toimintaan, Niskanen sanoo.

 

Miksi alkaisin luottamusmieheksi?

Sekä yksityisellä että julkisella puolella luottamusmiehet valitaan työpaikan sisäisillä vaaleilla, ja yleinen toimikauden pituus on kaksi vuotta. Mutta mikä luottamusmiehen tehtävässä houkuttelee? Miksi siihen kannattaa ryhtyä?

– Sitä kautta avautuu ikkuna uusiin ja mielenkiintoisiin asioihin. Samalla muodostuu uusi ihmissuhdeverkosto. Pääosin työ on motivoivaa ja tuo lisäarvoa varsinaiseen työntekoon, Niskanen perustelee.

– Moni tekee työkseen vain tiettyä pientä siivua. Luottamusmiehet kehuvat usein, että tehtävä on antanut heille aivan uudenlaisen näkymän koko työpaikan ja yrityksen toiminnasta. Se on ollut heille kannattavaa, Hankamäki summaa.

 

5 VINKKIÄ LUOTTAMUSMIEHILLE

 1. Pidä huolta myös itsestäsi
  Vaikka tehtävää riittää, muista pitää työ ihmisen kokoisena ja levätä. Kaikkia maailman murheita ei voi ottaa hoidettavakseen.
 1. Ole pitkäjänteinen
  Luottamusmiehen työ ei ole vain yksittäisten neuvotteluiden käymistä. Kaikkia asioita ei voi ratkaista yhdessä tai kahdessa päivässä.
 1. Muista viestiä asioista
  Pidä aina yhteyttä edustettaviin. Lähetä tietoa tulevista asioista ja muistuta olemassaolostasi myös silloin kun varsinaista asiaa ei ole.
 1. Valvo myös omia etujasi
  Muiden asioita ajaessa oma tilanne unohtuu helposti. Pidä huoli omasta asemastasi, oli kyseessä sitten palkkaus tai työaika.
 1. Älä mene henkilökohtaisuuksiin
  Asiat ovat asioita. Älä anna niiden henkilöityä tai mene henkilökohtaisuuksiin. Se ei koskaan johda hyvään ja siltä tieltä on aina vaikea kompuroida takaisin.

 

Teksti: Valtteri Väkevä