Siirry pääsisältöön
16.2.2022

Kuka kehittäisi pomoa?

Esihenkilön velvoitteisiin työnantajan edustajana kuuluu johdettavien osaamisesta huolehtiminen. Vaan kuka kurssittaa pomon?

Suomalainen johtajakoulutus kaipaa remonttia. Tämän asian pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia. Miksi ihmeessä? Koska pomoilla on iso valta siihen, miten me kaikki jaksamme ja kehitymme töissä. 

Maaliskuussa 2021 julkaistussa väitöskirjassa KTT Sini Juuti tutki suomalaisen johtamiskoulutuksen tilaa. Hän haastatteli 25 koulutuslaitoksen edustajaa. Koulutuslaitokset olivat pääosin yksityisiä koulutuslaitoksia ja yliopistojen liitännäisiä koulutusyksiköitä. 

Juuti kertoo HR-viestin haastattelussa, että johtamiskoulutuksen taustalla ei ole selkeää kuvaa johtamisesta. Tulos on huolestuttava, sillä Juutin mukaan koulutuksella on keskeinen merkitys oman esihenkilöroolin omaksumisessa. Kaikilla pomoilla ei ole johtamisen perustutkintoa, vaan monesti esihenkilöksi siirrytään asiantuntijaroolista. Tällöin tiedot ja taidot tulevat työssä oppien tai nimenomaan täydennyskoulutukseen hakeutumalla. 

Juuti toteaa väitöskirjassaan, että koulutuslaitokset eivät juurikaan hyödynnä tutkimustietoa johtamisen kehittämisen pohdinnoissaan. Koulutusten sisältöjä sanelevat tutkitun tiedon sijaan organisaatioiden käytännön tarpeet. Juutin haastattelemat koulutuslaitosten edustajat puhuivat haastattelussa lähinnä johtamisen nykytilasta, eivätkä pohtineet sen tai johtamiskoulutuksen tulevaisuutta. Asetelma on ongelmallinen, sillä juuri mahdollisten tulevaisuuksien kuvitteleminen ja ennakointi ovat johtajalle välttämättömiä taitoja. 

Olen itse suorittanut johtamisen perustutkintoni (HTM, pääaineena hallintotiede, ent. julkisjohtaminen) jälkeen useita johtamisen täydennysopintoja. Kokemukseni mukaan nämä kurssit ja tutkinnot ovat keskittyneet siirtämään taitoja, mutta eivät ole haastaneet pohtimaan johtajakuvaa tai rakentaneet visiota tulevaisuuden johtamisesta. Toki mainittu väitöskirjakin tutkii nykytilaa eikä visioi uudenlaista johtamiskoulutusta, enkä minäkään vielä tarjoa asiaan ratkaisua. 

Syy on inhimillinen: tulevaisuutta on vaikeaa kuvitella, saati sitten ennustaa. Ehkä nykyinen työkulttuurimmekaan ei kannusta lennokkaisiin pohdintoihin. Johtajalla pitäisi kuitenkin olla aikaa sekä muitakin resursseja, kuten mielen vapautta, keskittyä perustehtävänsä rinnalla oman johtajuutensa kehittämiseen ja erilaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen. 

Johtajien osaamisesta huolehtiminen hyödyttää kaikkia. Toivon, että tästä olisi jaettu käsitys niin organisaatioiden sisällä kuin julkisessa keskustelussa. Johtamiskoulutusta tarjoaviin koulutuslaitoksiin toivon rohkeaa pohdintaa tulevaisuusvalmiuksien tarjoamisesta koulutettaville. Pomoille toivon aikaa ja työpaikan tukea oman ajattelun haastamiseen. 

Itseään kehittävät ja osaamisestaan huolehtivat pomot rakentavat työkulttuuria, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia, kehittyä ja luoda uutta. Työntekijöidensä kanssa tulevaisuuksia visioiva johtaja tarjoaa alustan rakentaa yhteiskuntaa yhdessä.

 

Maria Teikari
YKAn palvelujohtaja
@mariateikari